Pokonaj bariery językowe. Unikalna platforma dla Ukraińców w Polsce

Pokonaj bariery językowe. Unikalna platforma dla Ukraińców w Polsce

Dodano: 
Zajęcia z języka polskiego. Zdjęcie ilustracyjne
Zajęcia z języka polskiego. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Ukraińcy, którzy przeprowadzają się do Polski z powodu wojny, mają teraz unikalną możliwość nauki języka polskiego za darmo. Więcej informacji na temat nowatorskiej platformy Lingva znajdziecie poniżej.

Stowarzyszenie Edukacji Innowacyjnej i Cyfrowej, przy wsparciu Deloitte Poland Foundation, uruchomiło platformę Lingva Polska. To pierwsza na świecie platforma do nauki języka polskiego stworzona specjalnie dla Ukraińców. Innowacyjne narzędzie ma na celu nie tylko pokonanie barier językowych, ale także zapewnienie możliwości znalezienia godnej pracy i rozpoczęcia nowego życia w Polsce.

Na czym polega nauka na platformie Lingva?

Jednym z kluczowych elementów Lingva Polska są bezpłatne kursy A1 i A2, opracowane na podstawie psycholingwistyki oraz unikalnej metodyki ukraińskiego poligloty Vitalija Zubkova, który włada ponad dwudziestoma językami. Zapewnia to skuteczną i szybką naukę języka polskiego dla Ukraińców.

Na platformie dostępne są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne ćwiczenia. Lingva Polska oferuje 10 tysięcy różnych zadań, popularne wyrażenia w języku mówionym, efektowne wizualizacje, dialogi czytane przez native speakerów oraz wideo instrukcje, jak skutecznie się uczyć.

Jak rozpocząć naukę?

Darmowy dostęp do platformy Lingva Polska jest możliwy na stronie internetowej. Ukraińcy, którzy przeprowadzają się do Polski, mają teraz szansę rozpocząć naukę polskiego i poprawić swoje umiejętności językowe, aby ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie w nowym miejscu zamieszkania.

Czytaj też:
Wyrażamy uczucia i emocje po polsku. Kolejny odcinek „Wideo-slownika”

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Telegram / poland.eduhub
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom