„500+ dla psa i kota”. Jak uzyskać finansowe wsparcie?

„500+ dla psa i kota”. Jak uzyskać finansowe wsparcie?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, kot i pies
Zdjęcie ilustracyjne, kot i pies Źródło:Pexels / Snapwire
Właściciele zwierząt w Polsce mogą otrzymać jednorazową pomoc finansową dla swojego futrzanego przyjaciela. Przedstawiamy szczegóły.

Właściciele zwierząt w Polsce mogą skorzystać z programu, który potocznie jest określany jako „500+ dla psa i kota”. To oczywiste nawiązanie do sztandarowego społecznego programu „500+ na dziecko”, w ramach którego państwo polskie co miesiąc wspiera rodziców wspomnianą kwotą, aby pomóc im w procesie wychowania. Inicjatywa dotycząca zwierząt jest finansowana przez władze lokalne, do których należy się zgłosić, aby otrzymać pomoc.

„500+ dla psa i kota”. Na czym polega program?

Program ten ma na celu wsparcie właścicieli zwierząt domowych i zmniejszenie liczby bezpańskich zwierząt. Obejmuje on kluczowe usługi weterynaryjne, takie jak: sterylizacja, kastracja i czipowanie. Świadczenie jest jednorazowe i może zostać przyznane maksymalnie na dwa psy lub koty.

Aby otrzymać finansowe wsparcie, należy skierować wniosek do odpowiedniej gminy i potwierdzić, że zamieszkuje się na jej terenie oraz odprowadza tam podatki. Termin upływa z końcem listopada. Jeśli pomoc zostanie przyznana, pieniądze są przesyłane bezpośrednio do weterynarzy świadczących usługi. Pieniądze nie są wypłacane fizycznie ani na kartę bankową właścicieli zwierząt.

Dlaczego czipowanie, sterylizacja i kastracja zwierząt są ważne?

Czipowanie, kastracja i sterylizacja zwierząt domowych stały się kluczowymi aspektami opieki weterynaryjnej. Dzięki czipowaniu zwierzęciu jest nadawany unikalny numer, który ułatwia jego identyfikację i powrót do właściciela w przypadku zgubienia lub ucieczki czworonoga. Sama świadomość, że czipowanie staje się coraz bardziej popularne, może stanowić czynnik zapobiegający ewentualnym kradzieżom.

Z kolei kastracja i sterylizacja to operacje, które na stałe pozbawiają zwierząt możliwości rozrodu, a więc zapobiegają niekontrolowanemu rozmnażaniu. To krok w kierunku zwalczania problemu bezdomności zwierząt.

Czytaj też:
„Jest to bardzo długa i trudna ścieżka”. Historia dentysty z Ukrainy
Czytaj też:
Jak Ukrainiec może zdobyć prawo jazdy w Polsce? Wyjaśniamy

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: ukrainianinpoland.pl / gazeta.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom