Ukraińscy uchodźcy rozprzestrzeniają legionellę? To dezinformacja rosyjskich propagandystów!

Ukraińscy uchodźcy rozprzestrzeniają legionellę? To dezinformacja rosyjskich propagandystów!

Dodano: 
Haker, zdjęcie ilustracyjne
Haker, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels
Rosyjska propaganda aktywnie kontynuuje swoje wrogie działania dezinformacyjne. Tym razem fałszywe oskarżenia dotyczą ukraińskich uchodźców i przypadków zakażeń legionellą w Polsce.

Fałszywe informacje o tym, że to rzekomo ukraińscy uchodźcy są odpowiedzialni za rozprzestrzenianie legionelli w Polsce, zdementował zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych i Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP. Stanisław Żaryn przekazał, że nieprawdziwe oskarżenia Kremla miały na celu sianie paniki i stworzenie wrażenia, że sprawa jest znacznie poważniejsza niż w rzeczywistości.

Ukraińscy uchodźcy rozprzestrzeniają legionellę? Obalamy fake newsa!

Stanisław Żaryn w nagraniu, które zostało opublikowane na portalu X (dawniej Twitter), przedstawił również inne absurdalne tezy rosyjskiej machiny propagandowej, które bezpośrednio odnoszą się do trwającej wojny w Ukrainie. Jedną z takich kłamliwych narracji jest stwierdzenie, że tak naprawdę w Polsce nie wykryto przypadków legionelli, a ten temat jest jedynie wytworem propagandowym, który ma pozwolić ukryć to, że Polska rzekomo masowo wysyła swoich żołnierzy na ukraiński front, gdzie są zabijani.

Rosyjscy propagandyści kłamliwie przekonują, że przypadki zakażeń to jedynie „przykrywka”, którą polskie władze rzekomo chcą usprawiedliwić skalę śmierci polskich obywateli. To kłamstwa, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Warto przypomnieć, że w związku z zakażeniem legionellą w ostatnich tygodniach zmarły 22 osoby na Podkarpaciu.

Stanisław Żaryn komentuje fake newsy rosyjskiej propagandy. „To typowa linia oddziaływania Rosji”

– Tego typu nonsensy i absurdy to typowa linia oddziaływania Rosji, która z jednej strony próbuje wzniecić nieufność między Polakami a Ukraińcami, próbuje wzniecić nienawiść między naszymi społeczeństwami, a z drugiej strony próbuje pokazać, że Polska jest krajem zaangażowanym bezpośrednio w działania wojenne, jest krajem, który prowokuje, eskaluje i również wciąga Zachód w wojnę z Rosją – powiedział Stanisław Żaryn, obalając fake newsy rosyjskiej propagandy.

Wszystkie działania dezinformacyjne są obliczone na to, żeby de facto zachwiać współpracą pomiędzy Zachodem a Ukrainą. Ich celem jest także wprowadzenie w błąd ludności cywilnej, a przez to zdezorientowanie jej.

Czytaj też:
Ukraińcy uchylają się od służby wojskowej? Zełenski wydał polecenie
Czytaj też:
Najemnicy Grupy Wagnera na granicy z Polską? Uwaga, to fake news!

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Twitter / Stanisław Żaryn
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom