Przedstawienie teatralne „Łesia Ukrainka” w Krakowie. Kiedy się odbędzie?

Przedstawienie teatralne „Łesia Ukrainka” w Krakowie. Kiedy się odbędzie?

Dodano: 
Portret Łesi Ukrainki
Portret Łesi Ukrainki Źródło:Facebook / Teatr amatorski oryginalnego gatunku „NEW DAY”
W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka odbędzie się wyjątkowy spektakl – „Lesia Ukrainka”. Sztuka jest wystawiana z okazji Dnia Wyszynianki i została przygotowana wspólnie przez Klub Ukraiński w Krakowie – Fundację Zustricz oraz Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży.

Organizatorem spektaklu jest teatr amatorski oryginalnego gatunku „NEW DAY” – charytatywny projekt, który stawia sobie za cel rozwijanie kultury ukraińskiej i zaangażowanie dzieci w tworzenie przedstawień. W teatrze odbywają się również zajęcia, na których młodzi uczestnicy uczą się aktorstwa, choreografii i przygotowują występy tematyczne. Zajęcia odbywają się w języku ukraińskim, a całością kieruje Julia Zabolotna.

Młodzi aktorzy teatru mieli już okazję zaprezentować swoje talenty na scenie Barbakanu i Rynku Głównego w Krakowie, a także wziąć udział w koncercie poświęconym 8. rocznicy wydarzeń na Majdanie. Pod koniec 2022 roku premierowo wystawili sztukę „Wieczory na farmie pod Dykanką”.

Kolejny spektakl teatru dziecięcego w Krakowie

Ukraiński dziecięcy teatr amatorski o nazwie „NEW DAY” postara się oddać liryczno-epicką atmosferę twórczości Lesi Ukrainki. Publiczność będzie miała okazję delektować się „Leśną piosenką” oraz „Bojarynią”. Pierwszy utwór przeniesie widzów w magiczną historię Mawki i Lukasha, skłaniając do refleksji nad wiecznymi dylematami: miłością i zdradą, relacjami rodziców z dziećmi, miejscem i interakcją artysty z ludźmi. Natomiast wiersz „Bojarynia” odmaluje obraz Ukrainki, która musi mieszkać w Moskwie i tęskni za domem.

Spektakl odbędzie się 25 maja o godzinie 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie, przy ulicy Osiedle Kalinowe 18. Wstęp jest bezpłatny.

Żeby dołączyć do projektu „NEW DAY” trzeba zapisać się na zajęcia. Wystarczy zadzwonić pod numer +48783863012. Zajęcia teatralne odbywają się w każdą sobotę w godzinach 11:00-13:00 przy ulicy Rajskiej 12 (wejście od ulicy Szujskiego).

Czytaj też:
Targi książki w centrum Warszawy. Ukraina jest gościem honorowym
Czytaj też:
Spotkanie z reżyserem filmu „Chajtarma” w Warszawie. Przypada w rocznicę ważnego wydarzenia

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Klub Ukraiński w Krakowie - Fundacja Zustricz / Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom