Spotkanie z reżyserem filmu „Chajtarma” w Warszawie. Przypada w rocznicę ważnego wydarzenia

Spotkanie z reżyserem filmu „Chajtarma” w Warszawie. Przypada w rocznicę ważnego wydarzenia

Dodano: 
Kadr z filmu „Chajtarma”
Kadr z filmu „Chajtarma” Źródło:YouTube / Filmu „Chajtarma”
18 maja w Ukraińskim Domu odbędzie się pokaz filmu „Chajtarma”, poświęconego pamięci ofiar ludobójstwa Tatarów krymskich. Tego dnia przypada rocznica zarządzonej przez Stalina deportacji grupy etnicznej zamieszkującej Półwysep Krymski.

Ukraiński Dom regularnie organizuje spotkania, wykłady kulturalne i zajęcia dla Ukraińców mieszkających obecnie w Warszawie. Tym razem zaprasza uczestników na wydarzenie z udziałem Achtema Seitabłajewa, reżysera filmu „Chajtarma”.

Głównym tematem spotkania z filmowcem będzie upamiętnienie ofiar ludobójstwa Tatarów krymskich. To właśnie 18 maja 1944 rozpoczęła się zarządzona przez przywódcę ZSRR Józefa Stalina deportacja Tatarów krymskich. 200 000 rdzennych mieszkańców półwyspu zostało przymusowo przesiedlonych do Azji Środkowej. „W tych wagonach śmierci zginęło tysiące niewinnych ludzi, a w miejscach specjalnych osiedleń zamordowano całe rodziny” – czytamy na stronie Ukraińskiego Domu.

Wydarzenie odbędzie się w 79. rocznicę deportacji, 18 maja o godz. 17:30 w Ukraińskim Domu przy ul. Zamenhofa 1. Wstęp wolny dla wszystkich chętnych po wcześniejszej rejestracji.

facebook

„Chajtarma”. Historia opowiedziana oczami bohatera Tatarów krymskich

„Chajtarma” to pierwszy film fabularny, który opowiada o tej bolesnej części historii Tatarów krymskich. Narracja jest prowadzona z perspektywy Ameta-Khana Sultana, słynnego pilota i bohatera narodowego Tatarów krymskich.

„Słowo „chajtarma” jest tłumaczone z języka krymskotatarskiego jako „powrót”. Jest to nazwa starożytnego tańca ludowego Tatarów krymskich, który symbolizuje wieczny ruch i jedność z niebem i ziemią” – czytamy na stronie.

Film zdobył wiele nagród na międzynarodowych konkursach i festiwalach i uwiecznił ważną część historii narodu krymskotatarskiego.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Facebook / UkrainskiDom
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom