Targi książki w centrum Warszawy. Ukraina jest gościem honorowym

Targi książki w centrum Warszawy. Ukraina jest gościem honorowym

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, półka z książkami
Zdjęcie ilustracyjne, półka z książkami Źródło:Pexels / Marta Dzedyshko
Pod koniec maja w Warszawie odbędą się Międzynarodowe Targi Książki. W Pałacu Kultury i Nauki będzie można wybierać spośród setek książek z różnych wydawnictw. Ukraina została zaproszona na wydarzenie jako gość honorowy.

W tym tygodniu, od 25 do 28 maja, w samym sercu Warszawy odbędą się Międzynarodowe Targi Książki. W tym roku, dzięki współpracy Ambasady Ukrainy w Polsce i Instytutu Ukraińskiego, na targach powstanie 200-metrowe stoisko narodowe Ukrainy. W ramach wydarzenia odbędą się również spotkania z autorami i przedstawicielami wydawnictw.

– Współczesna literatura ukraińska jest dziś niezwykle wyjątkowa i stanowi ważną część cywilizacji europejskiej, ponieważ jest ukształtowana przez cierpienie, poświęcenie i prawdziwy heroizm narodu ukraińskiego, który broni swojej ojczyzny przed rosyjskim barbarzyństwem. To dla nas wielki zaszczyt przyjąć propozycję uczynienia Ukrainy Gościem Honorowym tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie i dołożymy wszelkich starań, aby wydarzenie to odbyło się na najwyższym poziomie – powiedział Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarych.

Wiodące wydarzenie w branży wydawniczej

Międzynarodowe Targi Książki to ważne wydarzenie dla świata literatury, a w szczególności dla wydawnictw. W ubiegłym roku wzięło w nim udział 500 wystawców z 13 krajów, a 90 000 odwiedzających miało okazję dowiedzieć się więcej o europejskiej branży wydawniczej i spotkać się z autorami.

W tym roku w wydarzeniu weźmie udział 45 ukraińskich wydawców. Planowany jest również oddzielny ukraiński program z około 40 spotkaniami literackimi. Stolicę Polski odwiedzi ponad 30 znakomitych autorek i autorów z Ukrainy, a wśród nich będą: Jurij Andruchowycz, Ostap Sływynski, Jurij Wynnyczuk, Switłana Taratorina, Kateryna Babkina czy Hałyna Kruk.

–Jesteśmy zaszczyceni, że Ukraina będzie Gościem Honorowym. Oddając dziś głos Ukrainie – z pewnością bardziej niż kiedykolwiek – dostrzegamy rolę, jaką literatura odgrywa w kształtowaniu odwiecznych wartości, takich jak wolność, godność, honor, odwaga czy poczucie wspólnoty i solidarności. Jesteśmy przekonani, że Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie staną się miejscem promocji literatury i kultury ukraińskiej wśród polskiej i międzynarodowej publiczności, a także zaspokoją potrzebę kontaktu z rodzimą literaturą wśród społeczności ukraińskiej w Polsce – powiedział Jacek Oryl, Dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Warszawskie Targi Książki odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki na Placu Defilad. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom