„Kobiety obecnych wojen”. Niezwykła wystawa w Warszawie

„Kobiety obecnych wojen”. Niezwykła wystawa w Warszawie

Dodano: 
Płaczącą kobieta
Płaczącą kobieta Źródło:Unsplash
Już za kilka dni w Warszawie zostanie zaprezentowana wystawa poświęcona ukraińskim kobietom, które stanęły w obliczu rosyjskiej agresji. Jej autorka łączy potencjał twórczy z badaniami naukowymi.

W związku z trwającą rosyjską agresją na terytorium Ukrainy wiele kobiet zostało zmuszonych do poszukiwania schronienia dla siebie i dzieci poza granicami ojczyzny. Opuściły ojców, mężów i braci, którzy pozostali na miejscu walczyć o suwerenność Ukrainy. Rozłąka z najbliższymi i strach o nich, a także życie w ciągłym napięciu – to wszystko odbiło się na zdrowiu psychicznym i fizycznym kobiet. Ale potencjalnych problemów, których mogły doświadczyć, jest zdecydowanie więcej.

„Kobiety obecnych wojen”. Kim jest autorka wystawy?

Wystawa „Kobiety obecnych wojen” jest poświęcona właśnie tym zagadnieniom. Powstała na podstawie badań naukowych, łącząc dziedziny nauki takie jak: sztuki piękne, gender studies, polemologię i nowe badania psychologiczne nad traumą i jej przekazywaniem przez pokolenia.

Autorką wystawy jest Agata Ter Stępień. Artystka urodziła się w Krakowie w 1986 roku w rodzinie polskich artystów. Przez ostatnie 12 lat studiowała sztuki wizualne w Polsce, Hiszpanii, Belgii, Portugalii i Włoszech. Uzyskała tytuł magistra sztuk widowiskowych na Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, a tytuł doktora sztuki międzynarodowej na dwóch uczelniach – w Hiszpanii i Portugalii.

„Projekt bazuje na badaniach naukowych koncentrujących się na wizualnych praktykach oporu związanych z ruchami i problemami społecznymi. Także na analizie tożsamości płciowej i przemocy na tle płci w kontekście obecnej wojny na Ukrainie. Łącząc dziedziny nauki: Sztuki Piękne, Gender Studies, Polemologię, nowe badania psychologiczne nad traumą i jej transgeneracyjną transmisją, wykorzystuję potencjał kreacji jako proces transformacji. Jako artystka, nauczycielka akademicka i badaczka, chciałam zareagować na obecne zjawisko, aby zbliżyć się do sytuacji kobiet w obliczu wojny” – napisała Agata Ter Stępień na Facebooku.

Wystawę „Kobiety obecnych wojen” będzie można zobaczyć od 13 maja w ramach Nocy Muzeów 2023. Będzie dostępna do 24 maja. Organizatorzy zapraszają chętnych do obejrzenia wystawy w Domu Ukraińskim w Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1.

Czytaj też:
„Na krawędzi życia”. Charytatywna wystawa o rzeczywistości Ukraińców w Krakowie
Czytaj też:
„Blackout”. Komiks o najczarniejszej zimie w historii Ukrainy

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom