„Na krawędzi życia”. Charytatywna wystawa o rzeczywistości Ukraińców w Krakowie

„Na krawędzi życia”. Charytatywna wystawa o rzeczywistości Ukraińców w Krakowie

Dodano: 
Charytatywna wystawa „Na krawędzi życia”
Charytatywna wystawa „Na krawędzi życia” Źródło:Facebook / Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Już wkrótce w Krakowie odbędzie się wystawa prezentująca obrazy ukraińskiego artysty oraz trofea wojskowe. Wystawa ma charakter charytatywny.

Ukraińska artystka Julia Angeliuk przygotowała dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kraków 35 obrazów przedstawiających ukraiński symbol/amulet – lalkę motankę – oraz trofea wojskowe, które zostaną zaprezentowane na wystawie „Na krawędzi życia” w Krakowie. Autorka obrazów jest absolwentką Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prace artystki były prezentowane na wystawach w największych miastach Europy: Paryżu, Brukseli, Berlinie, Warszawie.

Według organizatorów, artystka chce w nietypowy sposób przedstawić rzeczywistość, w której żyją Ukraińcy, zestawiając biel z czernią. Obrazy i trofea wojenne. Sztukę posługiwania się pędzlem i sztukę posługiwania się bronią. Zaprezentowane zostaną również różne panele z obrazami w etnicznym stylu ukraińskim.

Każdy przedmiot wojskowy pozyskany na polu walki lub z terenów okupowanych będzie miał swój kod QR, dzięki któremu będzie można dowiedzieć się więcej o danym przedmiocie. Wśród eksponatów znajdą się: łuski, ubrania, hełmy, szewrony, broń, apteczki, pancerze oraz literatura propagandowa.

„Czy można zobaczyć wojnę na obrazach bez wojny? Czy można odczuć ostatnie emocje człowieka przed śmiercią patrząc na jego rzeczy? Każdy znajdzie odpowiedzieć na zadane pytania na tej wystawie, a także będzie mógł pomóc ukraińskim żołnierzom przeżyć, będąc na krawędzi życia” – piszą organizatorzy na Facebooku.

facebook

Kiedy odbędzie się wystawa i jaki jest jej cel?

Wystawa „Na krawędzi życia” odbędzie się 11 maja, w godzinach 10:00 – 20:00, w Krakowie w Pałacu Potockich. Wstęp jest bezpłatny, ale organizatorzy liczą na dobrowolne datki, ponieważ celem wystawy jest zebranie jak największej ilości pieniędzy na zakup sprzętu do obserwacji terenu dla wojska na linii frontu.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom