„Blackout”. Komiks o najczarniejszej zimie w historii Ukrainy

„Blackout”. Komiks o najczarniejszej zimie w historii Ukrainy

Dodano: 
Ukraińska cywilna infrastruktura ostrzelana przez Rosję
Ukraińska cywilna infrastruktura ostrzelana przez Rosję Źródło:Pexels
Ukraińscy ilustratorzy Hanna Iwanenko i Żenia Polosina stworzyli dokumentalny komiks o najczarniejszej zimie w historii Ukrainy. Książka zostanie wydana w dwóch wersjach językowych – ukraińskiej i angielskiej. Już teraz można zamówić ją w przedsprzedaży.

Wydawnictwo Yakaboo Publishing wyda ukraiński komiks dokumentalny pt. „Blackout”. Zostały w nim pokazane skutki masowego rosyjskiego ostrzału ukraińskiej infrastruktury oraz zimowe realia życia w ciemności, bez prądu. Komiks został stworzony przez znanych ukraińskich ilustratorów Наnnę Iwanenko i Żenię Polosinę. Wcześniej ich prace były publikowane w „The New Yorker”, „Deutsche Welle”, „Financial Times”, a także stały się ilustracjami do ukraińskich książek.

„Blackout”. Opowieść o najczarniejszej zimie w historii Ukrainy

Pracownicy wydawnictwa podkreślają, że masowe ostrzały infrastruktury energetycznej Ukrainy, które przeprowadzają rosyjscy okupanci, spowodowały, że słowo „blackout” pojawiło się w słownictwie wszystkich obywateli.

„Przez kilka miesięcy, w dobie nieustannych rosyjskich ataków, zdobyliśmy nowe nawyki, przystosowaliśmy się do nowych warunków i opanowaliśmy nowe urządzenia. Byliśmy zmuszeni do organizowania naszych codziennych czynności w oparciu o harmonogramy blackoutu, a nasze możliwości do planowania zostały znacznie ograniczone. Blackout to nie tylko ciemność w domu: to brak wody, brak możliwości pracy, zagrożenie dla kierowców, pieszych i zwierząt na ciemnych ulicach, zamarzanie roślin w szklarni, brak jakiejkolwiek komunikacji. To także opowieść o Ukraińcach, którzy na różne sposoby uczą się go pokonywać” – napisali na Facebooku pracownicy wydawnictwa.

Komiks ukaże się w limitowanej edycji i zostanie wydany w dwóch wersjach językowych: ukraińskiej i angielskiej. Autorzy zachęcają do zapoznania się z publikacją, która pokazuje, jakie skutki rosyjskiej agresji na co dzień odczuwają Ukraińcy. Pierwszych stu klientów, którzy kupią anglojęzyczną wersję komiksu, otrzyma egzemplarze z podpisami autorów. Już teraz można zamawiać książkę w przedsprzedaży.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: vogue.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom