Hakerzy podszyli się pod szefa polskiego MON. Opublikowali szokującą wiadomość!

Hakerzy podszyli się pod szefa polskiego MON. Opublikowali szokującą wiadomość!

Dodano: 
Twitter
Twitter Źródło:Unsplash
Hakerzy podszyli się na Twitterze pod ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Polski MON natychmiast podjął działania w sprawie i zajął się obalaniem fałszywego przekazu.

Kilka dni temu na Twitterze pojawiła się sfabrykowana wiadomość, której autorem miał rzekomo być polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podano w niej nieprawdziwą informację o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej dla wszystkich obywateli Polski. MON szybko zareagował w sprawie.

Fałszywy komunikat polskiego ministra obrony. Uwaga!

„W związku z rozrostem Sił Zbrojnych podjąłem wraz z premierem Mateuszem Morawieckim decyzję o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej dla wszystkich obywateli. Pierwszy raz w ramach programu 'Silniejsza niż niejeden' będą powoływane też do niej kobiety. Projekt zmian w ustawie trafi do Sejmu” – czytamy w sfałszowanym komunikacie.

W czasie, gdy fake news zdobywał popularność w internecie, polskie Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło niezbędne działania. O zdarzeniu zostały poinformowane odpowiednie służby, administracja Twittera oraz Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Konto, rozpowszechniające fałszywe informacje, zostało zawieszone.

Hakerzy, podszywając się pod ministra Mariusza Błaszczaka, używali prawdziwych danych polskiego polityka oraz jego zdjęcia. Jednak sam profil nazywał się @Bechatka, co szybko ujawniło fakt, że było to oszustwo. Ważne! Prawdziwe profile ministra obrony Polski funkcjonują na Twitterze pod następującymi nazwami – @mblaszczak i @MON_GOV_PL. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że wyłącznie prezydent RP, na wniosek Rady Ministrów, może wprowadzić obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej.

Czytaj też:
Polski rząd spiskuje z Ukraińcami? Uwaga na fake news

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: WPROST.pl / cyberdefence24.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom