Polski rząd spiskuje z Ukraińcami? Uwaga na fake news

Polski rząd spiskuje z Ukraińcami? Uwaga na fake news

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, list z oznaczeniem
Zdjęcie ilustracyjne, list z oznaczeniem Źródło:Pexels / Tara Winstead
W jednym ze swoich materiałów były dziennikarz Mariusz Max Kolonko stwierdził, że obecny rząd planuje wykorzystać uchodźców z Ukrainy do wygrania wyborów w 2023 roku. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego to nieprawda.

Na Facebooku pojawiło się nagranie programu byłego dziennikarza Mariusza Maxa Kolonki, który w 2020 roku podawał się za „tymczasowego prezydenta” Stanów Zjednoczonych IV RP. Tym razem głośno wypowiedział się na temat jesiennych wyborów parlamentarnych. W swoim materiale na kanale MaxTVGO stwierdził, że przygotowywany jest spisek rządu i uchodźców z Ukrainy.

Teoria spiskowa i reakcja użytkowników

– Wydaliście 1,6 mln PESEL-i, by wygrać fałszywe wybory – takie zdanie słyszymy na nagraniu. Według Mariusza Maxa Kolonki, wybory zostaną sfałszowane przy użyciu dokumentów wydanych uchodźcom z Ukrainy.

– To przy pomocy tej ukraińskiej hordy politycy, którzy już dawno stracili poparcie Polaków, chcą wygrać kolejne wybory. A ponieważ politycy zarówno PiS, jak i PO walczą o swoje dane osobowe, liczba Ukraińców w Polsce jest rekordowo wysoka, a poparcie dla Ukrainy pochodzi z obu obozów – twierdzi YouTuber.

Pomimo braku dowodów na taki stan rzeczy, opinie Kolonki wciąż znajdują zwolenników w mediach społecznościowych. Post z nagraniem zebrał ponad 7 tys. reakcji i prawie 2 tys. komentarzy. „Najlepszy Polski dziennikarz na świecie, tam gdzie media boją się coś powiedzieć tam jest Pan Mariusz który zawsze mówi racjonalnie” – czytamy w komentarzu do filmu. Post zawierał również wiele negatywnych komentarzy na temat Ukraińców, którzy znaleźli tymczasowe schronienie w Polsce. „Gonić to z polski” – napisał użytkownik.

Obalamy fałszywe informacje

Fałszowanie wyborów parlamentarnych w 2023 r. w taki sposób nie jest możliwe, ponieważ zgodnie z Konstytucją RP w wyborach nie może brać udziału nikt poza obywatelami kraju, a PESEL, który otrzymują Ukraińcy, nie jest równoznaczny z obywatelstwem. Potwierdza to również przepis Kodeksu wyborczego.

„Kodeks wyborczy z 2011 roku mówi jasno, że „czynne prawo wyborcze (…) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej (ma – przyp. red.) obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat” (art. 10. § 1). Zatem uchodźcy z Ukrainy nie będą mogli wziąć udziału w nadchodzących wyborach” – czytamy.

Czytaj też:
Piknik międzynarodowy „Poznajmy się”. Ukraińska uczta kulturowa na rzecz pokoju
Czytaj też:
Допомога по безробіттю в Польщі. Хто може її отримати і за яких умов?

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: demagog.org.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom