Praca tymczasowa w Polsce: Zalety, wady i jak się do niej przygotować
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Praca tymczasowa w Polsce: Zalety, wady i jak się do niej przygotować

Dodano: 
Mężczyzna z portfelem
Mężczyzna z portfelem Źródło:Unsplash
Praca tymczasowa w Polsce oferuje wiele możliwości zarówno dla osób szukających krótkoterminowego zatrudnienia, jak i tych pragnących znaleźć stałą, wymarzoną posadę. Bartosz Roszkowski, manager ds. rozwoju biznesu w firmie Smart Solutions w Polsce opisał zalety i wady tego typu zatrudnienia, oraz kwestie prawne, które warto wziąć pod uwagę przy podpisywaniu umowy z pracodawcą.

Praca tymczasowa stanowi istotny segment rynku pracy, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. Wiele osób decyduje się na tę formę zatrudnienia ze względu na jej elastyczność i możliwość zdobycia cennego doświadczenia w różnych branżach. Z drugiej strony, firmy coraz częściej korzystają z usług pracowników tymczasowych, aby szybko i efektywnie uzupełnić swoje zespoły w okresach zwiększonego zapotrzebowania na pracę.

Anastazja Oleksijenko, „Wprost”: Jakie są rodzaje pracy tymczasowej w Polsce?

Bartosz Roszkowski, manager ds. rozwoju biznesu Smart Solutions: Praca tymczasowa to nic innego jak wykonywanie zadań na rzecz danego pracodawcy użytkownika (czyli podmiotu, do którego kieruje pracownika dana agencja). Ważnym elementem jest tu czas jej wykonywania, bo nie może być dłuższy niż wskazują przepisy. Mówi o tym ustawa o pracy tymczasowej (ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Może mieć ona charakter, sezonowy, okresowy czy doraźny. Pracodawcą jest tu dana agencja, która podpisuje stosowną umowę z pracownikiem. Nazywamy go pracownikiem tymczasowym. Można z nim podpisać umowę o pracę na czas określony lub umowę cywilnoprawną (umowę zlecenie).

Które oferty pracy są bardziej atrakcyjne pod względem wynagrodzenia i warunków pracy?

To zależy od indywidualnych preferencji danego kandydata. Dla jednych podstawowym wyznacznikiem decydującym o zainteresowaniu się daną pracą jest stawka godzinowa. Dla drugich znaczenie ma bliskość danego zakładu, a inni biorą pod uwagę takie kwestie jak możliwość zakwaterowania czy korzystania z posiłków które są dofinansowane. Ale czy to wszystko? Nie, potencjalni kandydaci coraz częściej sprawdzają opinię o danym zakładzie pracy, zwracają uwagę na markę i możliwość stałego zatrudnienia po skończonej umowie z daną agencją pracy. Potencjalni kandydaci interesują się też intensywnością pracy i możliwością skorzystania z nadgodzin, jeżeli takie się pojawiają.

Jakie umiejętności są potrzebne do podjęcia pracy tymczasowej?

To kwestia bardzo indywidualna i wyznaczana przez pracodawcę użytkownika. Wszystko zależy od danego stanowiska. Bywają takie, gdzie pracodawca wyraźnie oczekuje osób zmotywowanych, szukających pracy głównie na jeden sezon. Część pracodawców traktuje ją jako źródło bardzo dobrych kandydatów, z którymi będzie chciał się związać na dłużej. Niejednokrotnie praca tymczasowa traktowana jest jako czas weryfikacji kandydatów. Agencje szukają zarówno pracowników bez doświadczenia, ale i stawiają na tych którzy są fachowcami i rozglądają się za zmianą.

Gdzie najlepiej szukać takiej pracy? Jakie darmowe zasoby są dostępne?

Obecnie na rynku mamy bardzo dużo agencji pracy, które są w stanie pomóc w jej znalezieniu. Jeżeli jest potrzeba, pracownik agencji nie tylko znajdzie ofertę, ale i pomoże napisać CV. Podczas rozmowy z kandydatem, określi mocne i słabe strony i przygotuje do rozmowy danego kandydata. Bardzo dobrym sposobem znalezienia pracy są polecenia osób, które już pracują w danej firmie. Istnieją liczne strony internetowe z ofertami pracy. Kandydat może też skorzystać z oferty Urzędu Pracy, gdzie część pracodawców zgłasza swoje zapotrzebowania na dane stanowiska.

Jakie są zalety i wady tego rodzaju pracy?

Zaletami jest przede wszystkim to, że daje szansę na rozwój i znalezienie wymarzonej pracy. Możemy tu mówić o łatwości zatrudnienia. Ważnym elementem są elastyczne godziny pracy, możliwość dopasowania swojego grafiku do niej, okazja do sprawdzenia się, bezpieczeństwo. Głównym pracodawcą jest dana agencja i to ona płaci na czas wynagrodzenie dla pracownika tymczasowego. To agencja szuka odpowiedniego stanowiska i sprawdza umiejętności danego kandydata (np. w czasie testów manualnych itp.). Tym samym unikamy rozczarowania kandydata i rotacji u pracodawcy użytkownika. Pracownik w każdej chwili ma możliwość kontaktu z agencją czy koordynatorem pracowników.

Wadą pracy tymczasowej może być maksymalny czas zatrudnienia, jaki daje agencja, czyli 18 miesięcy. Ponadto jeśli pracodawca użytkownik nie wyrazi chęci przejęcia pracownika tymczasowego, to następuje rozwiązanie umowy z daną osobą. Wadą może być brak dodatkowych świadczeń, których nie ma agencja a posiada zleceniodawca. Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie pracy szczególnie niebezpiecznej.

Jaki jest najlepszy sposób na przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej? Czy nie ma potrzeby się przygotowywać?

Do każdej rozmowy kwalifikacyjnej trzeba się przygotować. Ze swojego doświadczenia wiem, że bardzo fajnym doświadczeniem jest porozmawianie o tym z konsultantem danej agencji. Osoba z agencji jest w stanie zwrócić uwagę na mocne i słabe strony danej osoby, może zerknąć w CV i zasugerować zmiany. Opowie, jak należy się ubrać i przygotować.

Obecnie jest bardzo dużo filmików szkoleniowych, zarówno pokazujących, co robić albo czego nie robić podczas rozmów. Takie filmiki można obejrzeć na stronach danych agencji czy po prostu poszukać ich w Internecie. Warto pamiętać, że pierwsze wrażenie rozbijmy tylko raz i warto się do niego przygotować. Ważnym elementem przed rozmową kwalifikacyjną jest poćwiczenie przykładowej przed lustrem, czy z jednym z domowników. Warto być wypoczętym i pamiętać o uśmiechu i pozytywnym nastawieniu.

Ile można zarobić w ciągu miesiąca, aby wystarczyło na życie w Polsce?

To bardzo indywidualna kwestia, zależy od wielu czynników. Czy dana osoba żyje samodzielnie, czy mieszka z rodzicami? Czy przyjechała z zagranicy i musi się utrzymać sama, czy ma wsparcie? Czy i jakie posiada zobowiązania? W 2022 r. płace przeciętne w sektorze przedsiębiorstw wyniosły 6,65 tys. zł (wzrost w ciągu roku o 13 proc.), w sektorze przedsiębiorstw i administracji – 6,35 tys. zł (wzrost o 11,7 proc.), a w całej gospodarce – 5,54 tys.

Jakie masz rady dla osób poszukujących pracy? Jak wybrać pracodawcę? Na co zwrócić uwagę?

Myślę, że warto to zadanie powierzyć fachowcom. Każda agencja zatrudnia osoby, które są w stanie po rozmowie i sprawdzeniu przebiegu doświadczenia danego kandydata zaproponować rozwiązanie. Nie należy bać się takich rozmów. Szukając pracy, warto zastanowić się, czy ma być to praca tymczasowa czy praca, z którą chcemy się związać na dłużej. W jakiej firmie chcemy pracować, korporacji czy może firmie rodzinnej? Czy zakładamy możliwość przeprowadzki? Jaka umowa nas interesuje? Ważne, aby podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy rozmowy z pracownikiem agencji mówić o swoich wątpliwościach i zadawać pytania.

Jakie są kwestie prawne, które należy sprawdzić lub wziąć pod uwagę przy podpisywaniu umowy z pracodawcą?

Jeżeli korzystamy z pomocy agencji pracy, to tą kwestią zajmie się pracownik agencji i na pewno pomoże. Jeżeli sami szukamy pracy i kontaktujemy się bezpośrednio z pracodawcą, to ta kwestia leży po naszej stronie.

Umowa powinna określać m.in.: rodzaj pracy, miejsce wykonywania, wymiar czasu pracy, termin jej rozpoczęcia. W dokumencie powinny być takie elementy jak data zawarcia umowy, warunki pracy i płacy itp.

Czytaj też:
Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce. Kto może go otrzymać i na jakich warunkach?

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom