Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce. Kto może go otrzymać i na jakich warunkach?

Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce. Kto może go otrzymać i na jakich warunkach?

Dodano: 
Bankomat i 100 złotych
Bankomat i 100 złotych Źródło: Pixabay
Aby pomóc osobom bez pracy, Polska oferuje zasiłek dla bezrobotnych. Kto może się o niego ubiegać oraz jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Zapoznanie się z tymi informacjami może pomóc w trudnych momentach bezrobocia.

Zasiłek dla bezrobotnych jest ważnym wsparciem dla osób, które straciły pracę i poszukują nowego zatrudnienia. Aby móc ubiegać się o ten zasiłek, należy spełnić określone warunki i złożyć odpowiednie dokumenty.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Polsce?

Aby zakwalifikować się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, należy spełnić następujące kryteria:

  • Rejestracja w Urzędzie Pracy: Osoba musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Rejestracja odbywa się na podstawie zgłoszenia i wizyty w Urzędzie Pracy.
  • Staż pracy: Osoba musi mieć co najmniej 12 miesięcy zatrudnienia w Polsce w ciągu 18 miesięcy poprzedzających datę rejestracji. Pracodawca musi być zarejestrowany w Polsce i płacić składki na Fundusz Pracy.
  • Brak odpowiedniej oferty pracy: Urząd Pracy musi potwierdzić, że nie jest w stanie znaleźć odpowiedniej oferty pracy, stażu lub przygotowania zawodowego dla osoby bezrobotnej.

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, należy przygotować następujące dokumenty:

  • Oryginały dokumentów potwierdzających staż pracy: Osoba ubiegająca się o zasiłek musi dostarczyć umowę o pracę i/lub świadectwo pracy, które potwierdzają okres zatrudnienia. Okresy urlopu bezpłatnego dłuższe niż 30 dni nie są wliczane do stażu pracy.
  • Dokumenty tożsamości: Należy dostarczyć ważny dokument tożsamości, taki jak paszport lub dowód osobisty.
  • Inne dokumenty: W zależności od sytuacji i wymagań Urzędu Pracy, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak CV, świadectwa kwalifikacji zawodowych itp.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Polsce

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Polsce zależy od stażu pracy i okresu pobierania zasiłku. Obecnie, od 1 czerwca 2023 r., wynosi ona:

  • W ciągu pierwszych 90 dni: 1 491,90 zł brutto (1 357,63 zł netto).
  • W kolejnych dniach przysługiwania zasiłku: 1 171,60 zł brutto (1 066,16 zł netto).

Pieniądze są wypłacane co 14 dni, zwykle do 14. dnia każdego miesiąca.

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych powinien być złożony w odpowiednim Urzędzie Pracy, a decyzja dotycząca przyznania zasiłku zostanie podjęta na podstawie dostarczonych dokumentów i spełnienia wymagań. Pamiętaj, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych może wpływać na inne świadczenia, takie jak prawo do emerytury, dlatego warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania pełnej informacji na ten temat.

Czytaj też:
Як подати документи на вступ до українського університету? Покрокова інструкція
Czytaj też:
Jak złożyć wniosek o przyjęcie na ukraiński uniwersytet? Instrukcja krok po kroku

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: UAinKrakow
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom