Виражаємо почуття та емоції польською мовою. Наступна серія „Відео-словника”

Виражаємо почуття та емоції польською мовою. Наступна серія „Відео-словника”

Додано: 
Mężczyzna wyraża swoje emocje, zdjęcie ilustracyjne
Mężczyzna wyraża swoje emocje, zdjęcie ilustracyjne Джерело: Pexels
У цьому епізоді „Відео-словника” ми поговоримо про різні емоції та почуття і навчимося виражати їх польською мовою.

У повсякденній розмові нам потрібно багато слів і виразів, щоб описати свій стан – радість, смуток, а іноді і втому. У нашому епізоді ви дізнаєтеся, як виражати їх польською мовою.

Opracowała: Kateryna Orda
Джерело: Wprost
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам