Як написати дипломну роботу в Польщі? Основні кроки

Як написати дипломну роботу в Польщі? Основні кроки

Додано: 
Studentka pisząca prace dyplomową
Studentka pisząca prace dyplomową Джерело: Shutterstock / mentatdt
Студенти, які отримують ступінь бакалавра або магістра зобов'язані написати дипломну роботу після закінчення останнього року навчання. „Wprost Ukraine” окреслює низку кроків про які слід пам'ятати.

Процес написання дипломної роботи може викликати у студентів багато стрессу. Однак належна підготовка, а також планування власних дій допоможуть уникнути проблем. Першим кроком є вибір наукового керівника. Перелік керівників зазвичай доступний на веб-сайтах університетів разом з інформацією про сферу наукових інтересів конкретної людини.

Як написати дипломну роботу. Основні кроки?

Під час семінарів науковий керівник і студенти визначають теми дипломних робіт та окреслюють теоретичну і дослідницьку частини. Після чого студенти приступають до процесу написання, дотримуючись встановлених термінів. Також під час семінарів вони дізнаються про формальні аспекти написання дипломної роботи. У різних університетах існують різні вимоги, що стосуються: обсягу дипломної роботи, особливостей оформлення титульної сторінки, змісту, вступу, розділів, висновків, а також додатків і резюме.

У дипломній роботі студент повинен продемонструвати, що він володіє знаннями, необхідними для глибокого вивчення обраної теми. Він повинен продемонструвати знання літератури і виконати дослідницьку та аналітичну частину. Після написання частини дипломної роботи студент консультується з науковим керівником, щоб внести будь-які виправлення після отримання інформації про помилки. Він також може отримати рекомендації щодо літератури, яку можна використати у роботі.

Після написання дипломної роботи студент отримує рецензію, яку видає науковий керівник. Пізніше робота передається іншому рецензенту. Після того, як вона офіційно прийнята, призначається дата захисту. Якщо студент отримує позитивну оцінку, йому присуджується науковий ступінь.

Opracowała: Kateryna Orda
Джерело: UAinKraków.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам