Як підтвердити український диплом у Польщі? Особливості нострифікації українського диплому.

Як підтвердити український диплом у Польщі? Особливості нострифікації українського диплому.

Додано: 
Graduacja
Graduacja Джерело: Unsplash / Fabian Centeno
Практично у всіх країнах, що приймають мігрантів, сертифікати і дипломи можуть бути легалізовані в за допомогою процедури нострифікації. Визнання іноземного диплому надає право на продовження освіти і професійну діяльність у країні, в якій ви плануєте перебувати.

Якщо ви хочете, щоб ваш диплом визнали в Польщі, варто звернутися в Ministerstwо Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Для визнання диплому, треба надати наступні документи:

 • заява про визнання диплому про вищу освіту (wniosek)
 • оригінал диплому і додаток до диплому, отриманого в Україні,
 • завірена копія оригіналу диплому і додатка до диплому
 • переклад оригіналу диплому і додатка до диплому (від польського присяжного перекладача)

Документи можна вислати поштою на адресу: Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa.

Процедура розгляду безкоштовна і триває до трьох тижнів, полягає в перевірці достовірності документів і перевірці відповідності кваліфікації в дипломі освітньо-кваліфікаційному рівню в Польщі.

На підставі результатів перевірки і порівняльного аналізу програми навчання, приймається рішення про визнання диплому про вищу освіту і видається відповідна довідка.

Якщо ж ваша програма відрізнялася від польського стандарту, вам буде запропоновано продовжити навчання або пройти процедуру нострифікації, про що теж буде видана відповідна довідка.

Особливості нострифікації медичного диплому

Процедура підтвердження дипломів для працівників медичної сфери є дещо відмінною и проходить в декілька етапів. Лише після її проходження лікар звільняється від обмежувальної дії та стає медиком у розумінні польського законодавства. У залежності від здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, досвіду роботи, відрізняється і об’єм необхідних документів, що подаються в оригіналах (виняток складають фотокопії зроблені польським нотаріусом) та зприсяжним перекладом до Міністра здоров’я Польщі, або за посередництвом Консула Республіки Польща за вашим місцем роботи/проживання. Перелік необхідних документів виглядає наступним чином:

 • Заява
 • Декларація про володіння польською мовою, на рівні що є необхідним для виконання професійної діяльності, підписана власноручно
 • Декларація про правдиві відомості та дієздатність
 • Медична довідка
 • Документ, що підтверджує бездоганну етичну позицію (це може бути декларація написана вручну, або ж довідка видана державною установою про відсутність професійної судимості/професійних правопорушень)
 • Освітні /кваліфікаційні документи:

а) для лікарів/стоматологів які мають трьохлітній стаж роботи

  • документ, що підтверджує наявність щонайменше трьохлітнього стажу роботи за фахом;

  • апостилізований диплом лікаря/стоматолога, що підтверджує закінчення навчання щонайменше протягом п’яти років та/або диплом що підтверджує отримання звання спеціаліста;

  • документ, виданий компетентним органом (програма пройденого спеціалізованого навчання), що засвідчує пройдене спеціалізоване навчання, що відповідає за основними елементами програмі спеціалізованого навчання в Республіці Польща;

  • будь-які інші документи, що підтверджують наявність професійної кваліфікації, що відповідає обсягу медичних послуг, зазначеному у довідці роботодавця.

  • довідка від польського суб’єкта господарювання, який здійснює медичну діяльність у Польщі, та який має намір працевлаштувати такого лікаря/стоматолога.

  б) для випускників медичних вишів, що закінчили щонайменше п’ятирічне навчання та пройшли інтернатуру

  • диплом лікаря/лікаря стоматолога, що підтверджує закінчення щонайменше п’ятирічного навчання за межами території Європейського Союзу (не вимагається апостилізація документу);

  • документ, що підтверджує присвоєння звання спеціаліста лікаря / стоматолога виданий за межами території Європейського Союзу. Без апостилю. (не вимагається апостилізація документу).

  в) для випускників медичних вишів, що закінчили щонайменше п’ятирічне навчання- диплом лікаря/лікаря стоматолога, що підтверджує закінчення щонайменше п’ятирічного навчання за межами території Європейського Союзу (не вимагається апостилізація документу).

 • На підставі пакету документів, Міністр охорони здоров'я надає свою згоду на здійснення професії лікаря та на конкретний обсяг професійної діяльності, час та місце роботи у суб’єкті, який здійснює лікарську діяльність. Згода видається Міністром охорони здоров’я у формі адміністративного рішення, яке вступає у силу відразу.

  Після отримання позитивного рішення, заявник звертається до okręgowej rady lekarskiej за місцем запланованої роботи, з метою визнання права на професійну діяльність, зазначеної у рішенні, періоду та місця її виконання. Визнання права відбувається протягом семи днів, шляхом отримання відповідної ліцензії. Так, «Ліцензію на здійснення професії лікаря» отримують медики, що мають щонайменше трьохлітній стаж роботи за фахом, при цьому окружною медичною радою до неї включається інформація про обсяг професійної діяльності, період та місце здійснення професії. Що ж стосується медиків без досвіду роботи – то вони отримують ліцензію у якій вказується, що право доступу до професії лікаря/ стоматолога є умовним правом. Додатково у дозволі зазначається про можливість реалізації права на медичну практику самостійно/ під наглядом лікаря або лікаря стоматолога зі спеціалізацією ІІ ступеня або званням спеціаліста.

  Нострифікація медичного диплому регламентується Розпорядженням Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, та здійснюється уповноваженими установами під наглядом Департаменту Науки та Вищої освіти Міністерства Здоров’я (Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia).

Opracowała: Kateryna Orda
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам