Як українцям записати дитину в польську школу?

Як українцям записати дитину в польську школу?

Додано: 
Dziewczynka odrabia lekcje
Dziewczynka odrabia lekcje Джерело: Pexels / Andrea Piacquadio
Польща надала дозвіл на продовження навчання в місцевих школах для дітей з України, які перетнули польсько-український кордон після 24 лютого. Пояснюємо крок за кроком, як записати дитину до школи і як виглядає навчання

Уряд Польщі повідомляє, що це можуть зробити тільки батьки або законні опікуни дитини. Щоб записатись до міської школи потрібно вибрати певну школу. Перелік доступних навчальних закладів знаходиться в Реєстрі шкіл та навчальних закладів.

Після цього зберіть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довідки тощо). Переклад цих документів на польську мову не потрібний. Якщо у вас їх немає – напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням школи, в якій навчалася дитина.

Одразу після того, як документи будуть готові – зв'яжіться з вибраною вами польською школою і подайте заяву про прийняття до школи. Рішення про прийняття приймає директор.

Якщо у вибраній школі в даному класі немає місць, зв'яжіться з управлінням гміни, в якій ви живете. Попросіть вказати школу, до якої ваша дитина може ходити.

Права українських дітей

У польських державних школах навчання дітей та підлітків віком від 7 до 18 років є безкоштовним. Незнання мови не буде проблемою для прийняття до школи.

Для дітей, які не володіють польською мовою, школи організовують додаткові безкоштовні уроки польської мови. У школі також створюватимуться підготовчі факультативи.

Детальну інформацію щодо набору можна знайти на сайті обраної школи або на сайті міського чи муніципального відділення.

Скільки дітей в школах очікується?

Заступник міністра освіти і науки Томаш Ржимковськийу Першій програмі Польського радіо повідомив, що, за підрахунками міністерства, з 1 вересня в польських школах можуть почати навчатися до 400 тисяч дітей з України. – Наразі маємо 195 тисяч. українських дітей – додав Ржимковський.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам