Jak zapisać dziecko z Ukrainy do polskiej szkoły?

Jak zapisać dziecko z Ukrainy do polskiej szkoły?

Dodano: 
Dziewczynka odrabia lekcje
Dziewczynka odrabia lekcje Źródło:Pexels / Andrea Piacquadio
Dzieci, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 24 lutego mogą kontynuować naukę w polskich szkołach. Przedstawiamy dokładną instrukcję, jak zapisać dziecko do szkoły.

Zgodnie z informacjami polskiego rządu, dziecko z Ukrainy do szkoły w Polsce mogą zapisać rodzice lub opiekunowie prawni. Aby zapisać się do szkoły miejskiej, trzeba wybrać konkretną szkołę. Lista dostępnych placówek edukacyjnych znajduje się w Rejestrze szkół i placówek oświatowych.

Potrzebne będą dokumenty dotyczące wcześniejszej edukacji dziecka (świadectwa, certyfikaty itp.). Tłumaczenie tych dokumentów na język polski nie jest wymagane. Jeśli ich nie ma – trzeba napisać oświadczenie o łącznej liczbie przebytych lat nauki, wskazując szkołę, w której dziecko uczyło się.

Gdy tylko dokumenty będą gotowe, należy skontaktować się z wybraną polską szkołą i złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o podjęciu podejmuje dyrektor.

Jeśli w wybranej szkole nie ma miejsc w tej klasie, warto skontaktować się z administracją gminy, w której uchodźcy mieszkają. Należy poprosić urzędników o wskazanie szkoły, do której może uczęszczać dziecko.

Jakie prawo obejmuje dzieci z Ukrainy w szkole?

W polskich szkołach publicznych nauka dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat jest bezpłatna. Nieznajomość języka nie będzie problemem przy przyjęciu do szkoły.

Dla dzieci nie mówiących po polsku szkoły organizują dodatkowo bezpłatne lekcje języka polskiego.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie wybranej szkoły lub na stronie urzędu miasta lub gminy.

Ile dzieci z Ukrainy będzie uczyć się w polskich szkołach?

Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski w Programie Pierwszym Polskiego Radia powiedział, że według szacunków resortu, od 1 września naukę w polskich szkołach może rozpocząć nawet 400 tys. dzieci z Ukrainy. – Obecnie mamy 195 tys. (ukraińskich – red.) dzieci – dodał Rzymkowski.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom