Проблеми з повторним в'їздом українців до Польщі. Правила перетину кордону.

Проблеми з повторним в'їздом українців до Польщі. Правила перетину кордону.

Додано: 
Polsko-ukraińska granica
Polsko-ukraińska granica Джерело: shutterstock.com
Ми чуємо, що українців часто повторно не пропускають до Польщі на кордоні, хоча легалізація громадян України є пріоритетом.

Після початку війни в Україні польська влада змінила законодавство, щоб спростити біженцям з України в’їзд до Польщі та надати їм право на проживання, освіту та охорону здоров’я. Як читаємо в „Українському спеціальному акті”, його положення „мають перевагу над іншими положеннями, що регулюють перебування українців у Польщі”. Відповідно до закону, українець або українка, які приїхали до Польщі після 24 лютого, мають право на легальне перебування 18 місяців і можуть залишити країну на терміни, коротші за місяць, і повернутися.

На офіційному сайті депутата Сейму Польщі Ганни Гілл-Пьонтек у соцмережах з’явився допис про проблеми з українцями, які повторно перетинають польський кордон. Як зазначила Ганна-Піотек, проблема полягає в тому, що прикордонна охорона приймає рішення незаконно.

„Однак здається, що таке тлумачення правил не є широко відомим прикордонній службі”, – сказала Ганна Гілл-Пьонтек.

Нові правила на кордоні з Україною. Чим займається прикордонна служба?

Як пише сама представниця Сейму, є випадки, коли прикордонний контроль відмовляє українцям у в’їзді через те, що термін їхнього перебування на підставі безвізу закінчився і вони повинні залишатися вдома 90 днів для повторного в’їзду на території Шенгенської зони. Це суперечить чинному законодавству з моменту прийняття спецзакону.

У зв'язку з такими випадками депутат втрутилася в МЗС і МВС. «У листі до міністра внутрішніх справ та адміністрації я також просила надіслати повідомлення до Прикордонної служби або поновити його, щоб на всіх прикордонних постах українці та українці, біженці, які лише на час виїхали в Україну, – часто взяти свої документи, відвідати членів сім’ї, які повинні були там залишитися, або зайнятися іншими важливими справами, могли легко повернутися до Польщі, згідно з положеннями спеціального акту», – сказала Ганна Гілл-Пьонтек.

Люди, які мають проблеми з повторним в’їздом до Польщі, можуть показувати цей допис у Facebook або написати безпосередньо до офісу Ханни Гілл-Пьотек ([email protected]).

Opracowała: Anastasija Bohdan
Джерело: Facebook/Hanna Gill-Piątek
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам