Інфляція в липні. Чи варто турбуватися про її зростання?
  • Anastazja OleksijenkoАвтор:Anastazja Oleksijenko

Інфляція в липні. Чи варто турбуватися про її зростання?

Додано: 
Roślinka i monety
Roślinka i monety Джерело:Unsplash
Центральне статистичне управління (ЦСУ) опублікувало повні дані споживчої інфляції за липень, підтвердивши попередні швидкі показники кінця минулого місяця. Інфляція сягнула 10,8%, дещо знизивши темпи зростання порівняно з червнем.

У липні 2023 року в Польщі споживчі ціни зросли на 10,8% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Зростання цін на послуги становило 11,3%, а на товари – 10,6%. Порівняно з попереднім місяцем ціни знизилися на 0,2%, де ціни на товари знизилися на 0,6%, а на послуги – на 0,8%.

Найбільший вплив на індекс споживчих цін мало зниження цін на продукти харчування (на 1,3%) та одяг і взуття (на 3,1%) порівняно з попереднім місяцем. Натомість ціни на відпочинок та культуру зросли на 1,6%, а ціни на житло, ресторани та готелі – на 0,2% та 0,7% відповідно.

twitter

Яка різниця з попереднім роком?

Порівняння з липнем 2022 року в річному вимірі показує, що ціни на продукти харчування, житло та відпочинок і культуру були вищими на 15,6%, 13,1% і 12,1% відповідно. Ці показники зробили свій внесок у зростання інфляції.

Незважаючи на зниження порівняно з червнем, інфляція в липні все ще залишається на відносно високому рівні, що може вплинути на вартість життя та споживчі рішення. Подальший моніторинг цих тенденцій буде важливим для оцінки впливу інфляції на економіку та суспільство.

Czytaj też:
Електронні черги на кордоні. Які зміни запроваджено ДПСУ?

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам