Укладення шлюбу в Польщі. Як виглядає процес реєстрації?

Укладення шлюбу в Польщі. Як виглядає процес реєстрації?

Додано: 
Ślub, zdjęcie ilustracyjne
Ślub, zdjęcie ilustracyjne Джерело: Shutterstock
Посольство України опублікувало інформацію про документи та оплати, які необхідні для того, щоб українці мали можливість одружитися в Польщі.

Процес реєстрації: крок за кроком

Консульський відділ Посольства України в Республіці Польща для укладення шлюбу в місцевих органах РАЦС (Urząd Stanu Cywilnego) видає довідку про укладення шлюбу громадянами України в Республіці Польща. Для її отримання особа повинна звернутися до консульського округу, на території якого вона проживає. Довідка коштуватиме 113 злотих. Також потрібно приготувати пакет необхідних документів до якого входять:

  • закордонний паспорт (оригінал та копія першої сторінки)
  • карта побиту (відмітка про складання документів) або візу (оригінал, одна копія) у разі виїзду по безвізу – відмітка про перетин кордону (одна копія)
  • документ, що підтверджує місце проживання на території Польщі (оригінал, одна копія)

У консульстві також потрібно отримати нотаріальну заяву про ваш сімейний стан. Заява коштуватиме 75 злотих. Для її отримання підготуйте список документів:

  • закордонний паспорт (оригінал, копія першої сторінки)
  • карта побиту з відміткою про складання документів, або віза (оригінал, одна копія)
  • документ, що підтверджує місце проживання на території Польщі (оригінал, одна копія)
  • паспорт громадянина України (оригінал, копії усіх сторінок з відмітками)
  • якщо стосується: свідотство про розлучення (оригінал, одна копія, якщо документ виданий компетентним органом іншої країни, необхідний переклад на українську мову з апостилем, оригінал та копія)

Важливо зареєструватися на прийом у єлектронній черзі. Це можна зробити на сайті консульського округу, де ви знаходитесь, обравши розділ „Нотаріальні дії”.

Opracowała: Kateryna Orda
Джерело: Facebook / Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 1.032.369 zł (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), co stanowi 79,88% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 1.292.369 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам