Ślub Ukraińców w Polsce. Jak wygląda proces rejestracji?

Ślub Ukraińców w Polsce. Jak wygląda proces rejestracji?

Dodano: 
Ślub, zdjęcie ilustracyjne
Ślub, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Ambasada Ukrainy opublikowała informacje o dokumentach i płatnościach, które są niezbędne do wzięcia ślubu przez Ukraińców w Polsce.

Proces rejestracji: krok po kroku

Wydział Konsularny Ambasady Ukrainy w Polsce wystawia akt zawarcia małżeństwa przez obywateli Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w organach terenowych RACC. Aby uzyskać dokument, zainteresowana osoba powinna skontaktować się z okręgiem konsularnym, w którym mieszka. Dokument potwierdzający ślub będzie kosztował 113 zł. Ważne jest także przygotowanie wymaganych dokumentów. Są to:

  • paszport zagraniczny (oryginał i kopia pierwszej strony)
  • karta pobytu (notatka o sporządzeniu dokumentów) lub wiza (oryginał, jedna kopia) w przypadku wyjazdu bezwizowego – notatka o przekroczeniu granicy (jedna kopia)
  • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Polsce (oryginał, jedna kopia)

Oświadczenie notarialne o stanie cywilnym osób biorących ślub musi być wyrobione za pośrednictwem konsulatu. Dokument notarialny będzie kosztował 75 zł. Aby go otrzymać, należy przygotować:

  • paszport zagraniczny (oryginał, kopia pierwszej strony)
  • karta pobytu z oznaczeniem złożenia dokumentów lub wiza (oryginał, jedna kopia)
  • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Polsce (oryginał, jedna kopia)
  • paszport obywatela Ukrainy (oryginał, kopie wszystkich stron z oznaczeniami)
  • jeśli dotyczy: akt rozwodu (oryginał, jedna kopia, jeżeli dokument jest wydany przez właściwy organ innego państwa, wymagane jest tłumaczenie na język ukraiński z apostilem, oryginał і jedna kopia)

Ważne jest, aby zarejestrować się na wizytę w kolejce elektronicznej. Można to zrobić na stronie internetowej okręgu konsularnego, w którym znajduje się osoba, wybierając sekcji „Akcje notarialne”.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook / Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom