Lingva Polska. Безплатна платформа з вивчення польської мови для українців

Lingva Polska. Безплатна платформа з вивчення польської мови для українців

Додано: 
Kobieta, siedząca przed komputerem, zdjęcie ilustracyjne
Kobieta, siedząca przed komputerem, zdjęcie ilustracyjne Джерело: Pexels
Українці мають можливість покращити свої знання польської мови на безкоштовній онлайн-платформі Lingva Polska. Мета – подолати мовний бар'єр за допомогою доступних та дієвих вправ.

Проєкт Lingva Polska постав за фінансової підтримки Deloitte Poland Foundation. Згідно з дослідженням, яке провела компанія у жовтні-грудні минулого року виявилося, що 22 відс. українських біженців мають намір залишитися проживати в Польщі й після закінчення війни. Тож вивчення польської мови за словами Адама Марюка, президента фонду є одним зі способів допомогти їм краще пристосуватися у новій країні.

Lingva Polska. Мовний курс для українців в Польщі

Мовний курс на платформі Lingva Polska представляє собою 10 тисяч різноманітних інтерактивних вправ із вивченням найпопулярніших фраз, прослуховуванням діалогів, попередньо озвучених носіями мови, читанням текстів тощо. На онлайн-платформі у відкритому доступі вже є курси на початковому рівні А1 і А2, які були розроблені українським поліглотом Віталієм Зубковим. Згодом на сайті мають з’явитися курси на середньому рівні В1–В2.

„Існує помилкова думка, що для вільного володіння іноземною мовою потрібно знати багато слів і правильно їх використовувати. Однак, порівняно з нашою рідною мовою, ми завжди будемо знати менше слів іноземною мовою і, по суті, відчуватимемо невпевненість або просто соромимося говорити іноземною мовою. Це проблеми, які наша програма вирішує, і користувачі поступово стають впевненими, що вони розуміють і говорять польською мовою. Вивчення мови перестає бути важкою роботою, а стає цікавою подорожжю, у якій ми змагаємось із самими собою”, – зазначає Віталій Зубков.

За словами організаторів проєкту, Lingva Polska є першою у світі онлайн-платформою з безоплатним вивченням польської мови для українців. Її можна знайти за посиланням.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ініціатива, яку фінансує Fundacja Tygodnika WPROST в рамках програми: Допомога українським журналістам