Marsze z okazji 11 listopada. Wydarzenia, które zaskakują Ukraińców

Marsze z okazji 11 listopada. Wydarzenia, które zaskakują Ukraińców

Dodano: 
Polska flaga, zdjęcie ilustracyjne
Polska flaga, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels
Wydarzeniami, które zaskakują Ukraińców w Polsce, są marsze, które 11 listopada odbywają się w różnych miastach. Marsz Niepodległości co roku przyciąga tłumy, dzięki czemu zyskał szczególny rozgłos.

11 listopada zalicza się do grona najważniejszych świąt w polskim kalendarzu. Wtedy jest obchodzony Dzień Niepodległości. Wówczas Polacy oddają hołd narodowym bohaterom, którzy przyczynili się do tego, żeby Polska była suwerennym krajem.

Dzień Niepodległości jest obchodzony na różne sposoby w różnych krajach. W 2021 roku w Ukrainie temu świętu towarzyszyła parada sprzętu wojskowego w centrum Kijowa, a ze względu na pełnowymiarową rosyjską agresję w ostatnich dwóch latach było ono obchodzone w znacznie skromniejszej skali.

Marsze 11 listopada. Ważne wydarzenie dla Polaków

W Polsce dzień, w którym obchodzone jest Święto Niepodległości, jest ustawowo wolny od pracy. 11 listopada odbywa się wiele różnorodnych wydarzeń, w tym m.in. przemówienie prezydenta RP, składanie wieńców przed pomnikami Ojców Niepodległości oraz uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Przez ulice wielu miast przechodzą marsze, a uczestniczący w nich Polacy odśpiewują hymn, a także mają przy sobie narodowe flagi.

Największym wydarzeniem jest Marsz Niepodległości w Warszawie, który wywołuje również kontrowersje. Co roku uczestniczy w nim jednak ogromna liczba osób. Swoją skalą zaskakuje turystów i migrantów z innych krajów. O Marszu Niepodległości stało się głośno również poza Polską, ponieważ liczba uczestników tego wydarzenia – według organizatorów – sięga 100 tys.

Wśród uczestników Marszu Niepodległości są przedstawiciele różnych organizacji narodowych, weterani wojenni, politycy, sportowcy, naukowcy, nauczyciele akademiccy i polscy patrioci. W związku ze skalą tego wydarzenia w Warszawie występują utrudnienia w ruchu drogowym. Ze względów bezpieczeństwa nad centrum miasta latają policyjne śmigłowce, a ulice patrolują liczne patrole.

Czytaj też:
„Zdolność do obrony narodowości”. Ukrainka o tym, co zaskoczyło ją w Polsce

Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom