Magia świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Kolejny odcinek wideo-słownika
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Magia świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Kolejny odcinek wideo-słownika

Dodano: 
Rodzina ubiera choinkę
Rodzina ubiera choinkę Źródło: Unsplash
Zapraszamy na kolejny odcinek wideo-słownika, w którym poznacie polskie słowa i zwroty związane ze świętami Bożego Narodzenia!

Święta Bożego Narodzenia w Polsce są nie tylko czasem tradycyjnych obrzędów, ale również bogatym zbiorem pięknych wyrażeń, które wprowadzą was wyjątkowy nastrój. Nasz kolejny odcinek przedstawia najbardziej przydatne słowa i zwroty związane z tym magicznym czasem w roku. Przygotujcie notes, zapraszamy do wspólnej nauki.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom