Nowy odcinek wideo słownika. Fałszywi przyjaciele polskiego i ukraińskiego języka

Nowy odcinek wideo słownika. Fałszywi przyjaciele polskiego i ukraińskiego języka

Dodano: 
Człowiek w masce
Człowiek w masce Źródło: Unsplash
Odkryjcie z nami świat fałszywych przyjaciół w języku polskim i ukraińskim! W tym filmie dowiemy się, dlaczego nie zawsze możemy ufać podobieństwu słów między tymi językami. Przygotujcie się na humorystyczne scenki i lekcję, która pomoże uniknąć nieporozumień.

Zapraszamy Was na fascynującą podróż w świat języków obcych, w trakcie której odkryjemy fałszywych przyjaciół między ukraińskim a polskim.

Z naszego filmu dowiesz się, jakie pułapki językowe czekają na Ciebie, gdy będziesz się chciał użyć podobnie brzmiącego słowa, które znaczy coś innego. Zobaczysz także kilka humorystycznych scenek, które ilustrują te nieporozumienia w codziennym życiu.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom