Donald Tusk premierem Polski. Kim jest i czy popiera Ukrainę?

Donald Tusk premierem Polski. Kim jest i czy popiera Ukrainę?

Dodano: 
Donald Tusk – premier Polski
Donald Tusk – premier Polski Źródło:Shutterstock / DarSzach
Po udzieleniu przez Sejm wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, lider PO po raz trzeci w historii Polski został zaprzysiężony na premiera. Podczas przemówienia w Sejmie Tusk wyraził silne poparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Przedstawiamy życiorys polityka i jego deklaracje w tej kwestii.

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, to polityk z wieloletnim doświadczeniem. Urodził się w Gdańsku w 1957 roku. W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszania Studentów (NZS) i inicjatorem utworzenia czasopisma „Przegląd Polityczny” w 1983 r., w okresie stanu wojennego w Polsce.

W 2000 roku Tusk, razem z innymi politykami, założył Platformę Obywatelską, która stała się jedną z najbardziej znaczących partii na arenie politycznej w Polsce. Objął przywództwo w tej partii, a w wyniku wyborów w 2001 roku został wicemarszałkiem Sejmu. W latach 2007 i 2011 Tusk został wybrany na premiera Polski. W 2014 roku, w wyniku wyboru na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, polityk zrezygnował z funkcji szefa polskiego rządu. Jego przywództwo w tej wpływowej instytucji Unii Europejskiej zostało potwierdzone ponownym wyborem na kolejną kadencję trzy lata później.

W 2023 roku, po uzyskaniu przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę w wyborach większości parlamentarnej, Tusk po raz trzeci został premierem Polski. Zdobył szerokie poparcie posłów Sejmu i kontynuuje swoją karierę polityczną na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Donald Tusk premierem. Słowa poparcia dla Ukrainy

W wygłoszonym 12 grudnia expose Donald Tusk skupił się na poparciu dla Ukrainy, którą określił jako strategicznego partnera. Wezwał do głośnego i zdecydowanego działania na rzecz wsparcia Ukrainy na arenie międzynarodowej, potępiając rosyjską agresję i uznał wojnę na wschodzie za zagrożenie dla wszystkich.

– Widzimy dzisiaj prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który próbuje na nowo przekonać świat do tego, o co tak naprawdę idzie gra: że wojna, że atak Rosji na Ukrainę, to jest atak na nas wszystkich. Będziemy – i liczę tutaj na współpracę wszystkich sił politycznych – głośno i zdecydowanie domagać się pełnej mobilizacji wolnego świata, świata Zachodu, na rzecz pomocy Ukrainie w tej wojnie – mówił w Sejmie Donald Tusk.

Premier wyraził również wdzięczność polskiemu społeczeństwu za wsparcie Ukrainy i podkreślił, że oddanie Polski ukraińskiemu narodowi nie maleje. Jednocześnie podkreślił konieczność stanowczej obrony polskich interesów.

Gratulacje z okazji objęcia nowego stanowiska dla Donalda Tuska przesłał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wyraził nadzieję na dalsze strategiczne partnerstwo między Ukrainą a Polską. Także premier Ukrainy Denys Szmyhal wyraził optymizm co do przyszłego porozumienia i wspólnych wysiłków w walce o zwycięstwo i pokojowe relacje między oboma krajami.

Tak więc nominacja Donalda Tuska na stanowisko premiera Polski jest poprzedzona jego aktywnym poparciem dla Ukrainy i apelami o jedność świata w pomocy tej krainie w obliczu wojny z rosyjskim agresorem.

Czytaj też:
Bezpłatne wykłady na temat pracy dla Ukraińców w Polsce. Jak dołączyć?
Czytaj też:
Switolina ma misję nie tylko na korcie. „Za każdym razem, gdy mam jakąś trudną sytuację...”

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: ua.pl / Wikipedia
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom