Przygotowanie do państwowych egzaminów dla Ukraińców w Warszawie. Jak się zarejestrować?

Przygotowanie do państwowych egzaminów dla Ukraińców w Warszawie. Jak się zarejestrować?

Dodano: 
Dziewczyna z książkami
Dziewczyna z książkami Źródło:Unsplash
W Warszawie rozpoczął się nowy program edukacyjny, którego celem jest skuteczne przygotowanie do Narodowego Multidyscyplinarnego Testu (NMT). To innowacyjne przedsięwzięcie, wspierane przez Edukacyjny Klaster „MarzDziałaj” w Polsce.

Centrum przygotowań do NMT „MarzDziałaj” skierowane jest do uczniów 11 klas polskich szkół, niezależnie od formy nauki (online czy stacjonarnej), którzy uczą się w ukraińskich placówkach edukacyjnych. Jego celem jest zapewnienie skutecznych przygotowań ukraińskim uczniom do Narodowego Multidyscyplinarnego Testu (NMT).

Program Centrum umożliwia absolwentom szybkie, efektywne i bezpłatne kształcenie w ciekawym formacie.

Jakie korzyści niesie program dla uczniów i rodziców?

Korzyści z uczestnictwa w Centrum „MarzDziałaj”:

  • Bezpłatne kształcenie;
  • Program dostosowany do potrzeb uczniów za granicą, zgodny ze standardami Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy;
  • Przygotowanie do kluczowych przedmiotów: język ukraiński, historia Ukrainy, matematyka, język angielski;
  • Dostęp do ukraińskich podręczników i materiałów edukacyjnych niezbędnych do przygotowań do NMT;
  • Zajęcia w dogodnej lokalizacji w Warszawie w dni robocze;
  • Niewielka liczba uczniów w klasie (15 osób) w celu indywidualnego podejścia;
  • Motywacyjne i psychospołeczne wsparcie uczniów i ich rodziców w Warszawie;
  • Konsultacyjne wsparcie nastolatków w kwestiach dalszej edukacji w szkołach wyższych.

Jak wziąć udział?

Liczba miejsc w Centrum jest ograniczona, a naukę rozpocznie 60 ukraińskich uczniów. Zajęcia stacjonarne ruszą 2 grudnia w Warszawie, w oparciu o Edukacyjne Centrum Szkoła Maternicka im. D. Pawlyczki w Warszawie. Rejestracja w Centrum jest możliwa do 29 listopada poprzez link. Dodatkowe informacje oraz pytania można kierować na adres e-mail: [email protected].

Czytaj też:
Program stypendialny dla ukraińskich naukowców. Zasady rekrutacji

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: VPolshchi
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom