Angielski dla Ukraińców w Polsce. Bezpłatny kurs

Angielski dla Ukraińców w Polsce. Bezpłatny kurs

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, książka do nauki angielskiego
Zdjęcie ilustracyjne, książka do nauki angielskiego Źródło:Pexels / Polina Tankilevitch
W Warszawie rusza bezpłatny kurs języka angielskiego dla Ukraińców. To świetna okazja, aby poprawić swoje umiejętności językowe i nawiązać nowe znajomości.

Ukraińcy mieszkający w Warszawie mają możliwość wzięcia udziału w kursie „English for the Future” organizowanym przez Federację Związków Zawodowych (OPZZ) we współpracy z Centrum Solidarności. Celem kursu jest podniesienie umiejętności komunikowania się w języku obcym dorosłych Ukraińców w celu wykorzystania go w pracy, na studiach lub w codziennych sytuacjach.

Organizatorzy zapewniają, że podczas kursu można liczyć na:

  • Praktyczne słownictwo: naukę branżowej terminologii i zwrotów.
  • Skuteczną komunikację: poprawę umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej na potrzeby interakcji biznesowych.
  • Zwiększenie pewności siebie: zdobycie pewności siebie w wyrażaniu siebie podczas profesjonalnych spotkań.
  • Symulacja rzeczywistych sytuacji: ćwiczenie spotkań, prezentacji i negocjacji.
  • Świadomość kulturowa: zrozumienie niuansów kultury korporacyjnej w krajach anglojęzycznych.
  • Osiąganie celów: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, awansu lub międzynarodowej podróży służbowej.

Wymagania dotyczące studentów kursu „English for the Future”

Udział w intensywnym kursie języka obcego będzie efektywną inwestycją, która dodatkowo przyczyni się do rozwoju osobistego i pomoże zdobyć atut na rynku pracy. Aby zostać jednym z uczestników bezpłatnego kursu języka angielskiego, należy spełnić szereg wymagań, a mianowicie:

  • być osobą pełnoletnią;
  • chcieć poprawić swój angielski w praktyce;
  • być na poziomie językowym B1-B2;
  • być w stanie uczestniczyć w co najmniej 95 proc. zajęć.

Pierwsza lekcja kursu odbędzie się 5 października. Zajęcia grupy A (poziom B1) będą odbywać się we wtorki i czwartki od 17:00 do 18:30. Studenci grupy B (poziom B2) będą spotykać się w soboty od 11:00 do 14:00.

Aby zarejestrować się na kurs, należy zadzwonić pod numer 572-426-485.

Czytaj też:
Droga Ukrainki do „puszystego” biznesu w Polsce. Tak Diana założyła firmę Lapki

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Telegram / UAinWarsaw
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom