Portal Wybierz Studia. Źródło informacji o uczelniach w Polsce

Portal Wybierz Studia. Źródło informacji o uczelniach w Polsce

Dodano: 
Studenty w sali podczas zajęć na uczelni
Studenty w sali podczas zajęć na uczelni Źródło: Unsplash
Szukasz idealnej uczelni w Polsce? Portal Wybierz Studia oferuje kompleksowe dane o dostępnych kierunkach studiów, ocenach eksperckich, oraz przyznanych kategoriach naukowych.

W dzisiejszych czasach wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów jest jednym z kluczowych kroków w kształtowaniu swojej przyszłości zawodowej. Dla wszystkich, którzy poszukują kompleksowych informacji na ten temat, portal Wybierz Studia stanowi cenne źródło wiedzy. Niezależnie od tego, czy jesteś maturzystą przygotowującym się do egzaminów, czy też osobą, która chce kontynuować swoją edukację.

Co można znaleźć na portalu?

Portal Wybierz Studia to prawdziwa skarbnica wiedzy na temat szkół wyższych w Polsce. Znajdziesz tam:

  • Informacje o uczelniach: Portal zawiera dane na temat wszystkich uczelni działających w Polsce. Bez względu na to, czy interesują Cię publiczne czy niepubliczne placówki, znajdziesz tu informacje na temat ich historii, lokalizacji i profilu działalności.
  • Kierunki studiów: Jeśli masz konkretne zainteresowania edukacyjne, na portalu znajdziesz informacje na temat kierunków studiów oferowanych przez różne uczelnie. To świetne narzędzie do porównywania oferty edukacyjnej różnych placówek.
  • Oceny kierunków studiów: Jednym z ważnych elementów wyboru uczelni i kierunku jest ich jakość. Na portalu Wybierz Studia kierunki studiów są oceniane przez ekspertów z Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, jak dana oferta edukacyjna wypada w porównaniu z innymi. Działalność naukową ocenia Komisja Ewaluacji Nauki.
  • Kategorie naukowe: Jeśli interesujesz się daną dziedziną nauki lub sztuki, portal udostępnia informacje o przyznanych kategoriach naukowych w różnych dyscyplinach. To ważne, jeśli planujesz studia w danej dziedzinie.

Dodatkowo, możesz wybierać między trybem studiów stacjonarnych a niestacjonarnych, co pozwala dopasować swoją ścieżkę edukacyjną do własnych potrzeb i planów życiowych.

Jednym z kluczowych atutów portalu jest jego wiarygodność. Jest to oficjalna platforma Ministerstwa Edukacji i Nauki, co oznacza, że prezentowane dane są stale aktualizowane w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Czytaj też:
Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Instrukcja krok po kroku

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom