„Gdy zapada noc, ściany się budzą”. Na czym polega Kinomural we Wrocławiu?

„Gdy zapada noc, ściany się budzą”. Na czym polega Kinomural we Wrocławiu?

Dodano: 
Screenshot zrobiony z nagrania pokazu Kinomural w 2022 roku
Screenshot zrobiony z nagrania pokazu Kinomural w 2022 roku Źródło: Facebook / Kinomural
W sobotę we Wrocławiu odbędzie się wydarzenie Kinomural. Po zmroku ściany budynków zamienią się w ekrany z pracami artystów z całego świata.

W sobotę 23 września Wrocław zamieni się w miasto ruchomych murali. Podczas 5. edycji wydarzenia Kinomural sześć ogromnych ścian budynków zamieni się nocą w ekrany, na których będą wyświetlane prace artystów z całego świata. „Gdy zapada noc, ściany się budzą” – brzmi hasło wydarzenia.

Odmienne stany świadomości. Tematyczny pokaz Kinomuralu

Celem tegorocznej wystawy jest pokazanie widzom odmiennych stanów świadomości. Artystyczne interpretacje tajemniczych sfer ludzkiego doświadczenia zostaną wyemitowane na ścianach budynków. Skala wydarzenia pozwoli artystom przekazać widzom istotę ich prac poprzez obrazy, kolor i dźwięk na ekranach o wielkości 200-300 m2.

„Artyści, których zaprosiliśmy do tegorocznej odsłony wystawy, oddają w swoich pracach odmienne stany świadomości. Rozmaite, bo za każdym razem wiodą inną trasą. Jest inicjacyjna podróż bohatera/bohaterki, jest sen, wyjście z ciała i inne stany przekraczania granic umysłu. Pojawiają się doznania, w których doświadczymy odmiennych temperatur, różnych grawitacji. Sztuka uczy nas utraty kontroli i zaufania do procesów, które idą swoim torem. Wystarczy usiąść na tylnym siedzeniu, zapiąć pasy i dać się prowadzić”– piszą organizatorzy programu.

Co warto wiedzieć o wydarzeniu?

Pokaz Kinomuralu odbędzie się na historycznym przedmieściu Odry. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19.30 i potrwa do 22.00. Lokalizacje budynków, na których będą wyświetlone pokazy są dostępne na stronie. Organizatorzy zachęcają osoby wrażliwe na migające światła i dynamiczne zmiany kolorów do wcześniejszego zapoznania się z programem pokazu. Można to zrobić pod tym linkiem. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Czytaj też:
OktoberFest w Warszawie. Kiedy się odbędzie?

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: kinomural.com
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom