Jak uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL? To trzeba wiedzieć

Jak uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL? To trzeba wiedzieć

Dodano: 
Wypełnianie dokumentów, zdjęcie ilustracyjne
Wypełnianie dokumentów, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
W jaki sposób obywatele Ukrainy przebywający obecnie w Polsce mogą uzyskać numer PESEL? Przedstawiamy szczegóły.

Jeśli posiadasz obywatelstwo ukraińskie i obecnie przebywasz w Polsce z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, bardzo ważne jest uzyskanie numeru PESEL. Ten numer identyfikacyjny umożliwi m.in. skorzystanie z pomocy medycznej i socjalnej, ale także dokonanie perspektywicznych ruchów np. dotyczących założenia własnej działalności gospodarczej w Polsce.

Numer PESEL. Co to jest i kto może go uzyskać?

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje każdą osobę. Zawiera: datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku, czyli po rozpoczęciu pełnowymiarowej, rosyjskiej agresji na Ukrainę, mają prawo do ubiegania się o numer PESEL ze statusem UKR. Uchodźcy muszą spełniać również jedno z poniższych kryteriów:

  • mieć obywatelstwo Ukrainy;
  • być małżonkiem obywatelki/obywatela Ukrainy, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego lub polskiego;
  • posiadać obywatelstwo ukraińskie i Kartę Polaka;
  • być członkiem najbliższej rodziny osoby, która posiada obywatelstwo ukraińskie i Kartę Polaka.

Wniosek o nadanie numeru PESEL. Co trzeba wiedzieć?

Proces uzyskania numeru PESEL nie zajmuje dużo czasu. Najpierw musisz wypełnić dokument o nazwie: „Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie”. Musisz podać swoje dane osobowe, a także złożyć własnoręczny podpis.

Kolejny punkt to wybranie się do urzędu gminy. Na miejscu oprócz złożenia wypełnionego wniosku będzie trzeba okazać niezbędne dokumenty, które potwierdzą tożsamość. Konieczne będzie również przygotowanie zdjęcia wydrukowanego na papierze fotograficznym w rozmiarze 35x45mm. Urzędnik przyjmie Twoje zgłoszenie od razu, pobierze Twoje odciski palców, a także przekaże potwierdzenie nadania numeru PESEL. Usługa jest bezpłatna.

Czytaj też:
Opieka medyczna w czasie ciąży w Polsce. Instrukcja krok po kroku

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom