Jak otworzyć konto bankowe w Polsce? Instrukcja

Jak otworzyć konto bankowe w Polsce? Instrukcja

Dodano: 
Mężczyzna przy laptopie, zdjęcie ilustracyjne
Mężczyzna przy laptopie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Chcesz otworzyć konto bankowe w Polsce, ale nie wiesz, jak to zrobić? W naszym przewodniku przedstawiamy garść informacji m.in. o tym, jakich dokumentów potrzebujesz.

Otwarcie konta bankowego poza ojczyzną jest bardzo ważnym zadaniem, gdy przeprowadzasz się i planujesz mieszkać w innym kraju przez dłuższy czas. Przykładowo, własny rachunek jest wymagany w związku z zatrudnieniem, aby pracodawca mógł przelewać na wskazane konto wypłatę. Dzięki założeniu konta, z którego można korzystać także online, zdecydowanie wygodniejsze jest dokonywanie płatności. Nie trzeba już czekać w długich kolejkach w placówce banku, a transakcji można dokonać w swoim zaciszu.

Decydując się na założenie własnego konta w Polsce, w pierwszej kolejności należy wybrać bank. Alior Bank, Bank Pekao, BNP Paribas Bank, PKO BP i Santander Bank Polska uruchomiły infolinie obsługiwane w języku ukraińskim, więc wystarczy zadzwonić, aby zapytać o szczegóły przygotowanych ofert, a następnie dokonać wyboru.

Otworzenie konta bankowego. Jakie dokumenty są wymagane?

Na wstępie warto zaznaczyć, że lista dokumentów wymaganych przez poszczególne banki przy zakładaniu konta może różnić się w zależności od placówki. Zostaniesz poproszony o okazanie dokumentów, które potwierdzą twoją tożsamość. Mogą to być:

  • dowód osobisty;
  • paszport;
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  • wiza typu D (krajowa, długoterminowa) lub typu C (jednolita wiza Schengen, krótkoterminowa);
  • karta pobytu z zezwoleniem na pobyt czasowy, zezwoleniem na pobyt stały lub zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Banki wymagają również podania numeru telefonu dowolnej sieci oraz adresu korespondencji i mailowego. Wszystko po to, aby ułatwić komunikację, gdyby zaistniała taka konieczność.

Instrukcja krok po kroku. Jak otworzyć konto bankowe?

Po wybraniu banku i sprawdzeniu listy wymaganych dokumentów w celu założenia konta (można to zrobić na oficjalnej stronie banku, informacje są ogólnodostępne), znajdź najbliższy oddział. Odwiedź go i postępuj zgodnie z instrukcjami pracownika banku. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości – nie wahaj się pytać o radę.

Jeśli zaakceptujesz zaproponowane przez bank warunki, twoje konto zostanie otwarte natychmiast, ale na kartę płatniczą będziesz musiał poczekać do 10 dni roboczych. Wynika to z faktu, że karty nie można odebrać bezpośrednio w oddziale banku, a jedynie zamówić na aktualny adres zamieszkania. Po otrzymaniu listu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować kartę. To wszystko. Jeśli zastosujesz się do naszych podpowiedzi, otwarcie konta w polskim banku nie powinno być dla Was kłopotliwe.

Czytaj też:
Program mentorski dla Ukraińców w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom