Program mentorski dla Ukraińców w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Program mentorski dla Ukraińców w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Dodano: 
Kobieta robiąca notatki, zdjęcie ilustracyjne
Kobieta robiąca notatki, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Program mentorski dla uchodźców z Ukrainy daje szansę tej grupie na otrzymanie bezpłatnego i profesjonalnego wsparcia w poszukiwaniu pracy. Przedstawiamy szczegóły.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, wielu uchodźców z Ukrainy poszukuje możliwości rozwoju i zatrudnienia. Dla osób, które potrzebują pomocy w tym procesie, organizacja Tent Partnership for Refugees uruchomiła program mentorski.

Program mentorski dla uchodźców z Ukrainy. Jakie są założenia?

Jednym z głównych atutów tego programu jest możliwość przypisania konkretnej osobie mentora, który pomoże w określeniu celów zawodowych oraz wskaże drogę do podniesienia kwalifikacji. Mentor jest ekspertem firmy partnerskiej programu i jest wybierany ze względu na to, w jakim obszarze ma wiedzę i doświadczenie, a także, w jakim kierunku swoją drogę zawodową planuje rozwijać zgłaszająca się osoba.

Spotkania z mentorem mogą odbywać się zarówno w formie zdalnej, jak i bezpośredniej, co zapewnia maksymalny komfort uczestnikom. Jak przekonują, organizatorzy, program gwarantuje indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Warto zaznaczyć, że mentorzy i firmy uczestniczące w programie nie są zobowiązani do oferowania konkretnych możliwości zatrudnienia uczestnikom po zakończeniu konsultacji. Niemniej jednak ten program otwiera drzwi do profesjonalnej sieci kontaktów i rozszerza możliwości rozwoju kariery.

Jak wziąć udział w programie mentorskim?

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz. W trakcie jego uzupełniania konieczne jest podanie danych kontaktowych, osiągnięć edukacyjnych oraz doświadczenia zawodowego. Ważne jest również określenie poziomu znajomości języków, co stanowi kluczowy czynnik w poszukiwaniu zatrudnienia.

Czytaj też:
Rewolucja cenowa w PKP Intercity. Miesięczne bilety odcinkowe tańsze nawet o 60 proc.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: tent.org
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom