Refundacja kosztów i bezpłatne kursy. Co zakłada program dla uchodźców z Kartą Polaka?

Refundacja kosztów i bezpłatne kursy. Co zakłada program dla uchodźców z Kartą Polaka?

Dodano: 
Polska flaga
Polska flaga Źródło:Pixabay
Fundacja Wolność i Demokracja ogłosiła inicjatywę mającą na celu wsparcie uchodźców wojennych z Ukrainy. Program „Pomoc Polakom z Ukrainy” zapewnia szeroki zakres wsparcia: od refundacji kosztów transportu i tłumaczenia dokumentów, po bezpłatne kursy języka polskiego.

Fundacja Wolność i Demokracja opisuje program „Pomoc Polakom z Ukrainy” w 2023 roku. Dla posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny, a także osób, które uzyskały decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji, to szansa na uzyskanie wsparcia i ułatwienie adaptacji w nowym środowisku.

Program jest skierowany do osób, które z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę, przybyły na terytorium Polski po 1 stycznia 2023 roku (także do tych, którzy wyjechali z Ukrainy po 24 lutego 2022, nie otrzymali pomocy w projekcie w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 roku). Jak zaznaczono, osoby, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022, otrzymały jakąkolwiek pomoc w ramach realizacji projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 roku – mogą otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnych kursów nauki języka polskiego.

„Pomoc Polakom z Ukrainy”. Na czym polega program?

Program skupia się na zaoferowaniu praktycznej pomocy. Obejmuje wiele istotnych aspektów, takich jak:

  • Refundacja kosztów transportu: Projekt oferuje wsparcie finansowe w postaci refundacji kosztów transportu (chodzi o bilety na komunikację miejską). Takie rozwiązanie pozwala uchodźcom na swobodne podróżowanie np. do pracy lub szkoły.
  • Refundacja kosztów tłumaczenia dokumentów: Po przeprowadzeniu się do innego państwa, warto mieć przetłumaczone ważne dokumenty. Fundacja pokrywa koszty z tym związane, pomagając uchodźcom załatwić formalności.
  • Refundacja kosztów uzyskania państwowego certyfikatu języka polskiego: Znajomość języka jest kluczowa dla integracji. Projekt wspiera naukę języka polskiego, zapewniając refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu.
  • Refundacja kosztów ewakuacji: Jeśli sytuacja w konkretnym regionie Ukrainy jest na tyle trudna, że konieczna jest ewakuacja, omawiany program oferuje wsparcie finansowe również w zakresie transportu.
  • Bezpłatne kursy języka polskiego: Uchodźcy mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach języka polskiego, co pomoże im szybciej zaaklimatyzować się w Polsce i nawiązać nowe znajomości.
  • Bezpłatne podręczniki do nauki języka polskiego: Zagwarantowanie dostępu do podręczników do nauki języka polskiego, dzięki którym będzie można zacząć uczyć się od podstaw.
  • Konsultacje indywidualne: Oferowane są także konsultacje w kwestiach administracyjno-pobytowych, co pomoże uchodźcom w rozwiązywaniu różnych problemów związanych np. z wypełnianiem wniosków o świadczenia socjalne, wyrobieniem Karty Polaka, karty pobytu i wielu innych.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Fundacja Wolność i Demokracja działa aktywnie, aby zapewnić wsparcie uchodźcom w trudnym czasie. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o akcji, należy napisać wiadomość i wysłać ją na adres mailowy: [email protected] lub skontaktować się, dzwoniąc pod numery: +48 518 254 853 oraz +48 519 023 817. Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Wolność i Demokracja.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy”Czytaj też:
„Książka-podróżnika. Niepokonani”. Animowany serial o walczącej Ukrainie

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Pomoc Polakom Z Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom