„Książka-podróżnika. Niepokonani”. Animowany serial o walczącej Ukrainie

„Książka-podróżnika. Niepokonani”. Animowany serial o walczącej Ukrainie

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, ukraińska flaga na spalonym czołgu
Zdjęcie ilustracyjne, ukraińska flaga na spalonym czołgu Źródło:Pexels / osks
W sieci została zaprezentowana kreskówka o wywiadzie wojskowym i siłach specjalnych Ukrainy. Internetowy serial „Książka-podróżnika. Niepokonani” będzie miał 20 odcinków.

W ramach animowanego projektu „Książka-podróżnika. Niepokonani” powstał odcinek o wywiadzie wojskowym Ukrainy i Siłach Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Głównymi bohaterami kreskówki są Sowa i Wilk, którzy opracowują i przeprowadzają złożoną operację specjalną o kryptonimie „Czereszenka”.

„Książka-podróżnika. Niepokonani”. Internetowy serial

Główną ideą internetowego serialu jest metaforyczne pokazanie, jak wygląda współczesne życie Ukraińców w czasie, gdy trwa rosyjska agresja. Projekt będzie składał się z 20 krótkich kreskówek, w których autorzy pokażą współczesną historię kraju, jego obywateli, a także omówią różne wydarzenia, straty i osiągnięcia, które mają doprowadzić do wyparcia z Ukrainy rosyjskich okupantów.

„Czy to lekkomyślne palenie, czy zaplanowany sabotaż? Odpowiedź poznamy zapewne dopiero po zwycięstwie Ukrainy. W końcu najmłodsza gałąź Sił Zbrojnych Ukrainy, Siły Operacji Specjalnych (SOF), stworzone w 2016 roku, nie ujawniają swoich tajemnic, a szef wywiadu Kyryło Budanow tylko uśmiecha się tajemniczo, gdy jest pytany o »bawełnę« na krymskim moście” – czytamy w opisie serialu.

Według twórców krótkie animowane filmy odpowiedzą na pytanie, dlaczego Ukraina nie poddała się – wydawać by się mogło – potężniejszej Rosji i dlaczego Ukraińcy i Rosjanie nie są jednym narodem. „Dlaczego Ukraińcy są nie do pokonania? Każdy odcinek odpowie na wszystkie skomplikowane pytania w prosty i jasny sposób” – zaznaczają autorzy.

Czytaj też:
Dzień Wywiadu Wojskowego Ukrainy. „Niech będzie światło! Zniszczmy ciemność!”

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: gur.gov.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom