Nowa aplikacja edukacyjna „Mrija”. Wołodymyr Zełenski: Najważniejsze, aby dziecko odniosło sukces

Nowa aplikacja edukacyjna „Mrija”. Wołodymyr Zełenski: Najważniejsze, aby dziecko odniosło sukces

Dodano: 
Prezydent na prezentacji aplikacji „Mrija”
Prezydent na prezentacji aplikacji „Mrija” Źródło: president.gov.ua
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprezentował aplikację „Mrija”, która będzie służyć nie tylko dzieciom podczas nauki, ale także rodzicom i nauczycielom. Przedstawiamy szczegóły.

Wołodymyr Zełenski zaprezentował aplikację edukacyjną „Mrija”, która będzie używana w krajowych instytucjach edukacyjnych. Prezentacja odbyła się online w formie wideokonferencji, w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele z prawie 40 szkół w Ukrainie i za granicą.

– Ukraińscy uczniowie, rodzice, nauczyciele, wszyscy będą mogli korzystać z funkcji „Mriji”. Dzisiaj przeprowadziłem pierwszą prezentację projektu. Powtarzam: będą z niego korzystać ukraińskie szkoły, nasi chłopcy i dziewczęta uczący się za granicą, nasi nauczyciele. To jest dokładnie taka wiadomość, na jaką zasługuje 1 września – wiadomość, że Ukraińcy będą mieli więcej możliwości – powiedział prezydent.

„Mrija”. Jaka jest główna idea aplikacji?

Według głowy państwa celem „Mriji” jest stworzenie osobistej przestrzeni do nauki i unikalnych algorytmów uczenia się. Aplikacja pomoże nie tylko uczniom, ale także rodzicom i nauczycielom, ponieważ będzie raportować o procesie przyswajania wiedzy i wskazywać przedmioty, na które dziecko powinno zwrócić większą uwagę. Każdy użytkownik będzie miał własną bibliotekę treści, w tym informacje o programach edukacyjnych, kursach, zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i klubach naukowych.

– Aplikacja zarekomenduje to, czego potrzebuje konkretne dziecko, w oparciu o jego ścieżkę edukacyjną, talenty i to, co już widzi jako marzenie. Nie ma znaczenia wiek. Nie ma znaczenia geografia. Najważniejsze, aby dziecko odniosło sukces – powiedział Wołodymyr Zełenski.

W aplikacji każde dziecko będzie miało własne portfolio edukacyjne, które będzie zawierało informacje o jego osiągnięciach, a dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy w łatwy sposób będą mogli śledzić harmonogram zajęć i aktywności. Zgodnie z zapowiedziami „Mrija” będzie zsynchronizowana z aplikacją „Diia”.

Czytaj też:
Ukraińcy uchylają się od służby wojskowej? Zełenski wydał polecenie

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Telegram / Zelenskiy/Official
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom