Chatboty dla Ukraińców za granicą. Niezawodni pomocnicy w różnych sytuacjach
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Chatboty dla Ukraińców za granicą. Niezawodni pomocnicy w różnych sytuacjach

Dodano: 
Aplikacje mobilne
Aplikacje mobilne Źródło: Unsplash
W dzisiejszym świecie, w którym prędkość obiegu informacji może przytłaczać, chatboty stają się prawdziwymi wybawcami dla Ukraińców przebywających za granicą. Opowiadamy o niektórych z nich.

W erze nowych technologii chatboty, programy komputerowe symulujące ludzką mowę, stają się niezastąpionymi pomocnikami dla Ukraińców, którzy przebywają za granicą. Nie tylko dostarczają one aktualnych informacji, ale także pomagają w codziennym funkcjonowaniu, od porad prawnych i edukacji po znalezienie opieki medycznej i walkę z dezinformacją.

Na jakie chatboty warto zwrócić uwagę?

Oto 8 chatbotów dla Ukraińców za granicą, zapewniających wsparcie i niezawodne informacje dla Ukraińców w różnych zakątkach świata.

MZS Ukraine: Chatbot Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy

Ten chatbot został stworzony, aby dostarczać informacji na temat zasad wjazdu do innych krajów, procedur ochrony tymczasowej, zabezpieczenia społecznego, usług konsularnych i innych zagadnień z tym związanych. Dzięki niemu można uzyskać odpowiedzi na pytania związane z pobytem za granicą, co jest niezwykle istotne dla osób, które wyjeżdżają z Ukrainy w celach zawodowych, edukacyjnych lub osiedlenia się w innym kraju.

Poradnik Prawny

Ten chatbot dostarcza informacji na temat przepisów prawnych w Ukrainie oraz oferuje wsparcie Ukraińcom przebywającym w konkretnych krajach. Może pomóc w rozwiązywaniu kwestii związanych z dokumentami, przepisami dotyczącymi wyjazdu za granicę, a nawet podać kontakt do prawnika w celu umówienia się na konsultację.

Edukacyjny Chatbot

Dla tych, którzy planują edukację za granicą, ten chatbot będzie niezawodnym przewodnikiem. Udostępnia informacje na temat aktualnego stanu procesu edukacyjnego w Ukrainie i na świecie, pomagając znaleźć szkoły, kolegia czy nawet kursy online dla Ukraińców przebywających za granicą.

#PrawaRządzą

Ten interaktywny chatbot został stworzony w celu nauki młodzieży, jak bronić swoich praw. Został opracowany, aby nauczyć młodych ludzi argumentacyjnego wyrażania swoich opinii i obrony swoich interesów.

U-Report Europe

Сhatbot został stworzony w ramach międzynarodowego projektu Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Dostarcza aktualnych informacji dla Ukraińców podróżujących do krajów europejskich i Azji Środkowej.

Ukrzaliznytsia

Chatbot „Ukrzaliznytsia” pomaga nie tylko znaleźć, ale także zakupić bilety na pociągi, włącznie z międzynarodowymi połączeniami.

Dżgut 2.0. Pierwsza Pomoc

Ten zasób krok po kroku przedstawia instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach medycznych. Może być przydatny zarówno dla Ukraińców za granicą, jak i dla wszystkich potrzebujących podstawowej wiedzy medycznej.

StopRussia | MRIYA

Ten chatbot został stworzony w celu walki z dezinformacją i fejkami, które są szerzone przez Rosjan. Użytkownicy mogą zgłaszać źródła nieprawdziwych informacji, przyczyniając się do ograniczania propagandy.

Warto pamiętać o bezpieczeństwie podczas korzystania z chatbotów. Narodowa Policja Ukrainy zaleca korzystanie ze specjalnych witryn, które pomagają upewnić się co do autentyczności i niezawodności używanych źródeł.

Czytaj też:
Ta „ulotka” miała pogorszyć stosunki polsko-ukraińskie. Nowa rosyjska fałszywka

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom