Długie kolejki na granicach Ukrainy. Jaka jest przyczyna i gdzie jest największy ruch?

Długie kolejki na granicach Ukrainy. Jaka jest przyczyna i gdzie jest największy ruch?

Dodano: 
Flaga Polski
Flaga Polski Źródło:Pexels
W poniedziałek rano, 14 sierpnia, przed punktami przejść granicznych utworzyły się spore kolejki pojazdów, autobusów i pieszych do wyjazdu z Ukrainy. Główną przyczyną są wakacje oraz zbliżający się rok szkolny, co prowadzi do wzrostu ruchu podróżujących przez granicę.

Na granicy z Polską najdłuższe kolejki zaobserwowano na przejściach granicznych Uściług, Uhrynów, Rawa Ruska, Hruszew, Krakowiec i innych. Zachodnia Regionalna Dyrekcja R Państwowej Służby Granicznej Ukrainy-Zachodnia Granica poinformowała, że przed punktem kontrolnym Uściług czekało 60 samochodów i 6 autobusów. Podobna sytuacja miała miejsce na granicy ze Słowacją, a także na granicy węgiersko-ukraińskiej, gdzie kolejki utworzyły się na przejściach w Cisy, Dzwinkowem, Wyłoku i innych punktach kontrolnych.

facebook

Długie kolejki na granicy. Jakie są przyczyny?

Eksperci wymieniają podwyższone zainteresowanie podróżami podczas sezonu letniego oraz chęć spotkania się z bliskimi jako główne przyczyny wzmożonego ruchu przy punktach kontrolnych. Dodatkowym powodem może być chęć przygotowania się do zbliżającego się roku szkolnego dla tych, którzy wracają do Polski. Przepływ pasażerów wzrósł, zwłaszcza z Ukrainy do Polski, a także do innych krajów UE i Mołdawii. Powoduje to duże korki na granicach. W ciągu godziny przez granicę może przejechać tylko jeden-dwa autobusy lub wcale.

Mimo że ruch latem znacznie wzrósł, Ukraińska Służba Graniczna stara się na bieżąco go rozładowywać, przepuszczając codziennie tysiące obywateli i pojazdów na drugą stronę.

Czytaj też:
Jak kupować towary i skorzystać z systemu TAX FREE? Wideoprzewodnik „Wprost Ukraina”
Czytaj też:
Kułeba przekreślił szanse na negocjacje z Putinem. „W ogóle mu nie ufamy”

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Ukraińska Służba Graniczna
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom