Bezpłatne kursy online języka polskiego dla Ukraińców i pracowników medycznych z Ukrainy

Bezpłatne kursy online języka polskiego dla Ukraińców i pracowników medycznych z Ukrainy

Dodano: 
Zdalne zajęcia językowe
Zdalne zajęcia językowe Źródło: Unsplash
Organizacja „Wsparcie uchodźców z Ukrainy w Polsce” zaprasza Ukraińców, którzy przybyli do kraju w wyniku rosyjskiej agresji, na bezpłatne kursy online języka polskiego dla dorosłych oraz pracowników medycznych. Projekt finansowany jest przez Amerykański Czerwony Krzyż za pośrednictwem organizacji Mercy Corps.

Ukraińcy, którzy byli zmuszeni opuścić swoją ojczyznę i przesiedlić się do Polski z powodu wojny, mają teraz możliwość bezpłatnej nauki języka polskiego. Organizacja „Wsparcie uchodźców z Ukrainy w Polsce” ogłasza rozpoczęcie kursów online dla dorosłych i pracowników medycznych w celu wsparcia i integracji nowo przybyłych.

Jak długo potrwają kursy i dla kogo są przeznaczone?

Regularne kursy języka polskiego potrwają 12 tygodni i będą prowadzone online. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu. Rozpoczęcie kursów zaplanowano na 21 sierpnia 2023 roku dla poziomów A2 i B1.

Dla pracowników medycznych, w tym lekarzy i pielęgniarek, będą organizowane kursy medycznego języka polskiego. Zajęcia potrwają 14 tygodni i będą odbywać się trzy razy w tygodniu, począwszy od 21 sierpnia 2023 roku.

Jak będą prowadzone zajęcia?

Wszystkie zajęcia będą odbywać się na platformie Clickmeeting, która nie wymaga specjalnych ustawień ani instalacji. Po otrzymaniu linku do kursu, uczestnicy automatycznie dołączą do zajęć. Aby sprawdzić, czy kurs języka polskiego jest odpowiedni, organizatorzy przedstawili zalecenia dotyczące poziomów znajomości języka. Poziom A2 przewiduje naukę języka polskiego po 60 lekcjach trwających 45 minut, a poziom B1 – po 150 lekcjach.

Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli, co zapewni jakość i efektywność nauki języka polskiego.

Jak się zarejestrować i kto będzie miał pierwszeństwo w wyborze?

Aby zapisać się na kursy, wypełnij formularz. Formularz będzie dostępny od 31 lipca 2023 roku. Istnieje również możliwość skontaktowania się z organizatorami pod numerem +48 22 622 1441.

Podczas rejestracji szczególna uwaga będzie poświęcona Ukraińcom, którzy mają trudności z uzyskaniem miejsca na kursach języka polskiego, zwłaszcza tym, którzy mieszkają w małych miejscowościach. Organizatorzy starają się zapewnić możliwość udziału jak największej liczbie Ukraińców w nauce i integracji w polskim społeczeństwie.

Projekt „Wsparcie uchodźców z Ukrainy w Polsce, poprzez organizację kursów języka polskiego i doradztwa zawodowego w trakcie poszukiwania pracy – Etap 2” jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Amerykańskiego Czerwonego Krzyża przez Mercy Corps. Inicjatywa ma na celu pomoc ukraińskim przesiedleńcom w przystosowaniu się do nowego życia w Polsce.

Czytaj też:
Popraw dykcję i melodię głosu z „Wprost Ukraina”! Wideo z radami ekspertki
Czytaj też:
Piknik międzynarodowy „Poznajmy się”. Ukraińska uczta kulturowa na rzecz pokoju

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Fundacja Edu & More
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom