Popraw dykcję i melodię głosu z „Wprost Ukraina”! Wideo z radami ekspertki
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Popraw dykcję i melodię głosu z „Wprost Ukraina”! Wideo z radami ekspertki

Dodano: 
Zajęcia „Twój głos – Twoja supermoc” z Kariną w Warszawie
Zajęcia „Twój głos – Twoja supermoc” z Kariną w Warszawie Źródło:Karina Nester
Karina, dziennikarka i autorka zajęć „Twój głos – Twoja supermoc”, dzieli się swoimi wskazówkami w dziedzinie poprawy dykcji oraz melodii głosu. W tym artykule poznasz kluczowe porady, które pomogą Ci osiągnąć wyraźną i pewną siebie wymowę, niezależnie od wykonywanego zawodu.

Karina, dziennikarka, wolontariuszka i autorka zajęć „Twój głos – Twoja supermoc”, ma bogate doświadczenie medialne. Studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie w Warszawie i pracowała w ukraińskiej telewizji, co pozwoliło jej zdobyć przydatną umiejętność poprawnego i wyraźnego przekazywania informacji. Obecnie Karina dzieli się swoją wiedzą w Warszawie, ucząc Ukraińców, jak doskonalić dykcję i melodię swojego głosu.

Według Kariny umiejętność jasnej i wyraźnej wymowy oraz pewny siebie głos są ważne nie tylko w pracy dziennikarzy i prezenterów, ale w każdej branży – od pracowników zajezdni po biznesmenów. Jej zdaniem skuteczna komunikacja jest kluczowym elementem w codziennym życiu oraz relacjonowaniu ważnych wydarzeń, takich jak wojna w Ukrainie. Dlatego zachęca do dbania o swoją wymowę, ton głosu, tempo mówienia i intonację. W ten sposób można efektywniej przekazywać informacje i być lepiej rozumianym przez słuchaczy.

Jak poprawić swoją wymowę? Karina przedstawiła swoje rady dla czytelników „Wprost Ukraina”.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom