Aplikacja mObywatel. Co trzeba wiedzieć?

Aplikacja mObywatel. Co trzeba wiedzieć?

Dodano: 
Lekarz
Lekarz Źródło:Pixabay
Od 14 lipca 2023 roku aplikacja mObywatel stała się trzecim dokumentem, obok dowodu osobistego i paszportu, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość przy rejestracji do lekarza lub szpitala. Przedstawiamy szczegóły.

Aby zarejestrować się do lekarza, nie trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą tradycyjnych dokumentów tożsamości, takich jak dowód osobisty czy paszport. Od 14 lipca 2023 roku aplikacja mObywatel stała się dokumentem, którym można potwierdzić swoją tożsamość. Aplikacja ta będzie oficjalnie uznawana podczas rejestracji do lekarza lub szpitala i będzie równoważna z fizycznym dokumentem.

Informację o tej ważnej zmianie przekazał minister cyfryzacji Janusz Cieszyński za pośrednictwem Twittera. Celem ustawy o aplikacji mObywatel było wprowadzenie podstaw do wykorzystywania i uznawania dokumentów elektronicznych, które są obsługiwane przy użyciu wspomnianej aplikacji, jako równorzędnych z tradycyjnymi dokumentami nieelektronicznymi.

Aplikacja mObywatel – najważniejsze informacje

Aplikacja mObywatel jest dostępna do pobrania na telefon w wersji 2.0. Potwierdzenia tożsamości trzeba dokonać za pomocą danych z Rejestru Dowodów Osobistych lub z rejestru PESEL. Ten elektroniczny dokument będzie wydawany na okres 5 lat.

Oprócz cyfrowej wersji dowodu osobistego aplikacja będzie umożliwiała przechowywanie innych dokumentów w formie elektronicznej oraz dokonywanie płatności administracyjnych. Ale to nie wszystkie możliwości. W aplikacji znajdziemy również: mPrawo Jazdy, mLegitymację szkolną, eReceptę czy Unijny Certyfikat Covid. Szczegółowe informacje na temat aplikacji można znaleźć na jej oficjalnej stronie internetowej.

Czytaj też:
Platforma ze wskazówkami dla Ukraińców. Dotyczy migracji i rynku pracy

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom