Platforma ze wskazówkami dla Ukraińców. Dotyczy migracji i rynku pracy

Platforma ze wskazówkami dla Ukraińców. Dotyczy migracji i rynku pracy

Dodano: 
Mężczyzna szuka informacje w internecie
Mężczyzna szuka informacje w internecie Źródło:Unsplash
Międzynarodowy Komitet Ratunkowy uruchomił platformę online, która dostarcza pakiet porad dla ukraińskich uchodźców. Na stronie internetowej IRC można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące praw i ochrony na rynku pracy.

Na stronie Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego (IRC) można znaleźć wiele praktycznych porad, które są kierowane do uchodźców z Ukrainy. Publikowane informacje kierowane są do osób, które uciekają przed konfliktem zbrojnym i szukają schronienia poza ojczyzną. Dotyczą m.in. praw i ochrony na rynku pracy. Uchodźcy mogą skorzystać ze wskazówek, jak dostosować się do wymagań oraz unikać nieuczciwych pracodawców.

„Znajomość swoich praw jako pracownika i przepisów, które regulują rynek pracy w Polsce, pomogą Ci w znalezieniu dobrego i stabilnego zatrudnienia i w uniknięciu problematycznych sytuacji. Wiedz, czego możesz oczekiwać od pracodawcy i co zrobić, gdy Twoje prawa lub zobowiązania wobec Ciebie są łamane” – czytamy na wspomnianej stronie.

Na platformie Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego poinformowano o możliwości rejestracji w celu uzyskania pomocy prawnej online. Prawnicy organizacji zapewniają wsparcie w następujących sprawach: migracje, prawo pracy, prawa uchodźców oraz konsultacja dotycząca dokumentów.

Gdzie dodatkowo można uzyskać pomoc?

Ponadto Ukraińcy mogą skorzystać z porad udzielanych przez Centra Wsparcia i Integracji, które mają swoje siedziby w:

  • Poznaniu: ul. Towarowa 35/3a, 61-896. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00; e-mail: [email protected];
  • Katowicach: ul. Chorzowska 6 (parter), 40-101. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00; e-mail: [email protected].

Czytaj też:
Bezpłatne zajęcia dla dzieci w Warszawie. Akcja „Lato w mieście”
Czytaj też:
Studia na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkanie ze studentami uczelni

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: rescue.org
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom