Szef wywiadu wojskowego Ukrainy: Rosja jest na skraju wojny domowej

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy: Rosja jest na skraju wojny domowej

Dodano: 
Zdjęcie Szefa Wywiadu Obronnego Ukrainy
Zdjęcie Szefa Wywiadu Obronnego Ukrainy Źródło:Instagram / komarovmir
W najnowszym wywiadzie Kyryło Budanow mówił o poziomie ryzyka dotyczącym możliwości wystąpienia katastrofy w elektrowni jądrowej w Zaporożu. Szef ukraińskiego wywiadu podzielił się również informacjami wywiadowczymi na temat poparcia rosyjskiego społeczeństwa dla Putina i Prigożyna.

Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy, w najnowszym wywiadzie dla „The Times” powiedział, że zagrożenie katastrofą w elektrowni jądrowej w Zaporożu, do której w sposób sztuczny mieliby doprowadzić Rosjanie, obecnie spadło. Ukraińscy eksperci nie mają dostępu do tego miejsca, ponieważ elektrownia jest kontrolowana przez okupantów.

– Podejmujemy pewne działania w tym obszarze, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Myślę, że teraz niebezpieczeństwo sztucznej katastrofy spowodowanej przez człowieka stopniowo maleje – powiedział szef wywiadu wojskowego Ukrainy.

Tajny raport rosyjskiego MSZ? Budanow o szczegółach

Kyryło Budanow mówił również o działaniach wywiadu wojskowego Ukrainy, któremu udało się przechwycić tajne dane z rosyjskiego MSW, odzwierciedlające nastroje ludności rosyjskiej podczas buntu Grupy Wagnera. Jak podał, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych państwa-agresora „wykorzystuje oprogramowanie szpiegowskie nowej generacji, które pozwala na śledzenie poszczególnych rzekomo bezpiecznych komunikatorów, a także trendów w mediach społecznościowych i mediach regionalnych w Rosji”.

„Według tajnych danych rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przeanalizowanych przez ukraiński wywiad wojskowy, podczas puczu 24 i 25 czerwca właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn miał poparcie ludności 17 z 46 obwodów Rosji, podczas gdy rosyjski dyktator Władimir Putin miał poparcie 21. W szczególności ten ostatni mógł liczyć na lojalność Moskwy, ale nie Petersburga, a najniższe poparcie dla Putina odnotowano w Dagestanie” czytamy.

Kyryło Budanow stwierdził, że po buncie Grupy Wagnera rosyjskie społeczeństwo zostało podzielone na dwie części i że wystarczy „mały wewnętrzny przypadek”, aby jeszcze bardziej zintensyfikować napięcie w Rosji. – To właśnie widzimy teraz: rosyjskie społeczeństwo jest rozdarte na dwie części. Sytuacja wskazuje dokładnie na to, o czym mówiły nasze służby: Rosja jest na skraju wojny domowej – podsumował szef wywiadu Ukrainy.

Czytaj też:
CNN: Możliwe, że Prigożyn zostanie „zabity” na Białorusi. Jaki los czeka lidera wagnerowców?

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Telegram / gur.gov.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom