„Żołnierze nie mają czym, ani jak ćwiczyć”. Modernizacja Wojska Polskiego na celowniku rosyjskiej propagandy

„Żołnierze nie mają czym, ani jak ćwiczyć”. Modernizacja Wojska Polskiego na celowniku rosyjskiej propagandy

Dodano: 
Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak
Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak Źródło:Shutterstock / Red_Baron
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o rozpowszechnianiu przez rosyjską propagandę nowych nieprawdziwych informacji na temat obecnego stanu polskiej armii. Celem tego typu kampanii jest podważenie sensu wymiany poradzieckiego sprzętu wojskowego na nowoczesne polskie i zachodnie systemy uzbrojenia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ramach swojej regularnej akcji „#DisInfoRadar” na Twitterze obala fake newsy promowane przez rosyjskich propagandystów. Tym razem cztery tezy, które są rozpowszechniane w przestrzeni informacyjnej, mają na celu „negowanie i podważanie sensu wymiany postsowieckiego sprzętu wojskowego na nowoczesne polskie i zachodnie systemy uzbrojenia”.

Oto kłamliwe linie rosyjskich narracji:

  1. Modernizacja techniczna Wojska Polskiego to fikcja, która służy jedynie dozbrajaniu Ukrainy.
  2. Wymiana postsowieckiego sprzętu wojskowego na nowoczesne zachodnie systemy uzbrojenia doprowadzi do bankructwa kraju.
  3. Żołnierze nie mają czym, ani jak ćwiczyć, a szkolenie ustało.
  4. Wojsko Polskie jest rozbrojone i nie przedstawia żadnej wartości bojowej.

„To jest zresztą moja misja”. Przemówienie ministra obrony narodowej Polski

Celem rosyjskich kampanii dezinformacyjnych jest poddanie w wątpliwość stanu wyszkolenia polskiej armii i jej zdolności. W niedawnym wystąpieniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił o planach i celach rozwoju wojska. Polityk stwierdził, że zwiększenie siły armii jest jego priorytetem.

– To jest zresztą moja misja – na tym polega, aby wzmocnić Wojsko Polskie. To jest najlepszy argument wobec wszystkich zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia na zewnątrz naszego kraju. Naszym zadaniem jest spowodowanie, żeby te zagrożenia nie przeniknęły na terytorium RP – podkreślił szef MON.

Fałszywe twierdzenia na temat rzekomo słabych zdolności bojowych polskiej armii będzie można zweryfikować również 15 sierpnia podczas defilady Wojska Polskiego w Warszawie. – Już serdecznie wszystkich zapraszam. Na defiladzie będziemy mogli podziwiać polskich żołnierzy, którzy będą prezentować ten najnowocześniejszy sprzęt. Robimy to wszystko, żeby Polska była bezpieczna. I jeszcze raz zapewniam państwa, że z tej drogi nie zejdziemy – podsumował minister Mariusz Błaszczak.

Czytaj też:
CNN: Możliwe, że Prigożyn zostanie „zabity” na Białorusi. Jaki los czeka lidera wagnerowców?

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Twitter / Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom