Tajemnicza choroba kotów w Polsce. Jak chronić siebie i swojego pupila?

Tajemnicza choroba kotów w Polsce. Jak chronić siebie i swojego pupila?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, kot
Zdjęcie ilustracyjne, kot Źródło:Pexels / Cong H
Właściciele kotów nie kryją zaniepokojenia z powodu tajemniczej choroby, która występuje u tych zwierząt w wielu regionach kraju. Co wiadomo o sprawie i jakie środki ostrożności należy podjąć?

Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych pojawiła się duża liczba wiadomości od internautów na temat tajemniczej choroby dotykającej koty. Z doniesień wynikało, że mogą zachorować zwierzęta wędrujące po okolicy, ale także czworonogi trzymane w domach.

Tajemnicza choroba kotów. Co wiadomo?

Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat, w którym poinformował o wynikach badań. „Do godziny 11.00 w dniu 26 czerwca w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach przebadano 11 próbek, z czego dziewięć dało wynik dodatni w kierunku grypy H5N1. Pozytywne próbki pochodziły z Poznania, Trójmiasta i Lublina” – przekazał.

Kolejny komunikat wydano w piątek 30 czerwca. „Główny Lekarz Weterynarii informuje, że do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach do dnia dzisiejszego do godz. 14.00 zostało przebadanych 29 próbek, z czego w próbkach od 20 kotów uzyskano wyniki dodatnie. Koty, u których uzyskano dodatnie wyniki badań laboratoryjnych, pochodziły z Gdańska, Gdyni, Poznania, Lublina, Pruszcza Gdańskiego, Nowego Dworu Mazowieckiego, Bydgoszczy oraz Wrocławia” – czytamy.

Jak zapobiegać wirusowi? Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Państwowa Inspekcja Sanitarna wdrożyła już działania prewencyjne, które mają zapobiec wystąpieniu grypy A/H5N1/ u ludzi. Przedstawiciele instytucji poinformowali, że ustanowili nadzór epidemiologiczny nad właścicielami/opiekunami kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy. Nie ma jednak powodów do paniki, ponieważ zakażenie ludzi tym wirusem jest niezwykle rzadkie i może wystąpić tylko w wyniku bezpośredniego i długotrwałego kontaktu z chorymi ptakami.

Główny Lekarz Weterynarii udzielił następujących porad dotyczących środków zapobiegawczych, które należy podjąć:

  • Trzymać koty w domu, w razie potrzeby myć podłogę detergentami przed wypuszczeniem ich na balkon lub taras;
  • Nie pozwalać kotom na kontakt z dzikimi zwierzętami, w tym ptakami;
  • Nie pozwalać kotom na kontakt z butami, których używamy poza domem;
  • Karmić koty karmą pochodzącą wyłącznie z zaufanych źródeł;
  • Myć ręce po kontakcie ze zwierzętami.

Czytaj też:
„Dobry start” 2023/2024. Pomoc finansowa dla uczniów

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Wprost
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom