Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze. Fundacja RescueNow apeluje o wsparcie

Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze. Fundacja RescueNow apeluje o wsparcie

Dodano: 
Wysadzona tama na Dnieprze
Wysadzona tama na Dnieprze Źródło: Twitter / @Podolyak_M
We wtorek 6 czerwca Rosjanie wysadzili tamę w Nowej Kachowce. Ukraińscy wolontariusze z fundacji RescueNow ewakuują ludność cywilną i udzielają pomocy humanitarnej ofiarom powodzi.

Celowe zniszczenie tamy w Nowej Kachowce przez rosyjskie wojsko doprowadziło do zalania obwodu chersońskiego. Potencjalnie zagrożonych powodzią jest ponad 80 miast zamieszkałych przez około 16 tys. osób.

Zespół wolontariuszy z fundacji RescueNow był jednym z pierwszych, które rozpoczęły działania ratunkowe w tych niebezpiecznych warunkach. Obecnie trwa ewakuacja mieszkańców Chersonia. Oprócz prowadzenia akcji ratunkowych wolontariusze zapewniają również wsparcie humanitarne ludziom, którzy ucierpieli, dostarczając im żywność, czystą wodę, leki i inne produkty pierwszej potrzeby.

Fundacja RescueNow. Jak można wesprzeć działania wolontariuszy?

Fundacja RescueNow potrzebuje wsparcia, aby mogła prowadzić swoje działania na dużą skalę. Każdego dnia zespół wolontariuszy ryzykuje życiem, podejmując wysiłki, aby ratować mieszkańców Chersonia, którzy zmagają się z siejącą spustoszenie powodzią. RescueNow tworzą zwykli ludzie: restauratorzy, fotografowie, specjaliści IT, aktorzy, nauczyciele i inwestorzy, którzy zjednoczyli się w jednym celu. Fundację RescueNow można wesprzeć za pośrednictwem strony internetowej.

„Tysiące ludzi zostało bez dachu nad głową i wody. Zwierzęta, gatunki endemiczne i obszary chronione umierają na masową skalę, a źródła wody pitnej i Morze Czarne są zanieczyszczane. A wszystko to pozostaje bez odpowiedzi ze strony ONZ, Czerwonego Krzyża i Greenpeace'u” – zauważają pracownicy fundacji. RescueNow apeluje do społeczności międzynarodowej o pomoc i solidarność z Ukrainą w tym trudnym czasie.

Krytycznie o działaniu niektórych organizacji wypowiedział się również prezydent Ukrainy. – ONZ i Czerwony Krzyż powinny być tam jako pierwsze, aby ratować życie. Bo po to te struktury zostały stworzone – powiedział Wołodymyr Zełenski w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Bild”. Prezydent Ukrainy dodał, że jest rozczarowany postawą wspomnianych organizacji. Polityk podkreślił, że Rosja musi ponieść odpowiedzialność za „ekobójstwo”, a Ukraina nie może zostać sama z tą tragedią.

Czytaj też:
„Zbrodnia bez kary”. Książka-eksponat ze spisem rosyjskich zbrodni w Ukrainie

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: rescuenow.com.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom