„Zbrodnia bez kary”. Książka-eksponat ze spisem rosyjskich zbrodni w Ukrainie

„Zbrodnia bez kary”. Książka-eksponat ze spisem rosyjskich zbrodni w Ukrainie

Dodano: 
Ukraińska cywilna infrastruktura ostrzelana przez Rosję
Ukraińska cywilna infrastruktura ostrzelana przez Rosję Źródło:Pexels
Do Polski trafiła 50-kilogramowa książka-eksponat składająca się z 6 tys. stron, na których spisano zbrodnie popełnione przez rosyjskich okupantów w Ukrainie. Została zaprezentowana podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Rosja w czasie pełnowymiarowej wojny w Ukrainie popełniła ogromną liczbę zbrodni wojennych. Cały świat potępia brutalne działania kraju-agresora, który kontynuuje swoje wrogie działania. Aby udokumentować działania Rosjan, a także utorować drogę do pociągnięcia ich do odpowiedzialności, powstała 50-kilogramowa książka, w której znalazł się spis zbrodni dokonywanych przez żołnierzy Władimira Putina w Ukrainie.

Książka „Zbrodnia bez kary”. Jak powstał jej tytuł?

Książka nosi tytuł „Zbrodnia bez kary” i została stworzona dzięki ukraińskiej agencji kreatywnej Bickerstaff.942 oraz studentom Ukraińskiej Szkoły Przywództwa. W wywiadzie dla „Ukraińskiej Prawdy” pracownicy agencji powiedzieli, że publikacja nie jest zakończona, ponieważ wiele rosyjskich zbrodni nadal nie ujrzało światła dziennego.

Twórcy wyjaśnili, że inspiracją do nadania książce tytułu „Zbrodnia bez kary” był wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakaz aresztowania Władimira Putina oraz komisarz ds. dzieci Marii Lwowej-Biełowej. Rosyjscy politycy są oskarżeni o odpowiedzialność za bezprawną deportację dzieci i bezprawny wywóz ludzi z Ukrainy do Rosji.

– Nakaz jest stosunkowo niewielkim dokumentem, który nie oddaje całej wagi zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez Federację Rosyjską i celowych prób wymazania tożsamości etnicznej i narodowej deportowanych ukraińskich dzieci. A biorąc pod uwagę, że nikt nie został zatrzymany, jest to obecnie przestępstwo bez kary – powiedzieli twórcy książki.

Książka „Zbrodnia bez kary” została zaprezentowana w Parlamencie Europejskim, Radzie Europy i siedzibie NATO, a także różnych organizacji na świecie. Obecnie szacuje się, że ok. 19,5 tys. ukraińskich dzieci zostało uprowadzonych i deportowanych przez okupantów na terytorium Rosji. Dane na ten temat są nadal aktualizowane.

Czytaj też:
Tama w Nowej Kachowce wysadzona. Kanclerz Niemiec: Nowy wymiar wojny

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Ukraińska Prawda
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom