Boże Ciało 2023. W jaki sposób wierni obchodzą to święto?

Boże Ciało 2023. W jaki sposób wierni obchodzą to święto?

Dodano: 
Kościół, zdjęcie ilustracyjne
Kościół, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim. Data jest ruchoma, a w tym roku uroczystość przypada 8 czerwca. Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest świętem ruchomym – przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim stanowi emanację wiary w to, że krew i wino przemieniają się w Ciało oraz Krew Jezusa Chrystusa.

Boże Ciało 2023. Jak obchodzone jest to święto?

Uroczystościom Bożego Ciała towarzyszą uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, które są przystrojone kwiatami i gałązkami krzewów oraz drzew. Część wiernych łamie je i zabiera ze sobą do domu, co ma być widocznym znakiem uczestnictwa w procesji w czasie tego ważnego święta. Przy ołtarzach odczytywane są fragmenty Ewangelii.

Wydarzenie ma niezwykle podniosły charakter, ponieważ na początku procesji znajduje się krzyż, który niosą księża, ministranci lub wierni. Pojawiają się również sztandary, a nad Najświętszym Sakramentem rozłożony jest baldachim. Na trasę, którą przemieszcza się procesja, dziewczynki – często te, które kilka miesięcy wcześniej przystąpiły do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej – sypią płatki kwiatów.

Czy w Boże Ciało wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej?

„W niedziele i święta nakazane we mszy świętej nabożnie uczestniczyć” – mówi jedno z kościelnych przykazań. List Episkopatu z 2014 roku stawia sprawę jasno: Boże Ciało zalicza się do świąt nakazanych. Z tego względu wierni muszą tego dnia uczestniczyć we mszy świętej.

Świadome i dobrowolne opuszczenie liturgii jest grzechem, chyba że jest spowodowane poważną przyczyną (np. chorobą) lub uzyskano odpowiednią dyspensę. Wierni mają również obowiązek, żeby tego dnia powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy

W tym roku Boże Ciało wypada 8 czerwca. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Piątek jest z kolei standardowym dniem roboczym. Wielu Polaków, aby wydłużyć sobie weekend, zdecydowało się na wzięcie wolnego 9 czerwca, aby cieszyć się czterema dniami urlopu.

Czytaj też:
Otwarcie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie. Gdzie cudzoziemcy mogą zwrócić się po wsparcie?

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: vpolshchi.pl / niezbednik.niedziela.pl / Wprost.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom