Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy sezonowej w Polsce?

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy sezonowej w Polsce?

Dodano: 
Kwiaty w szklarni
Kwiaty w szklarni Źródło:Pixabay
Już niedługo na rynku pojawi się mnóstwo ofert prac sezonowych. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy dokładnie omówić warunki z potencjalnym pracodawcą. Jak się zabezpieczyć i jakie pozwolenie jest potrzebne do wykonywania tej pracy?

Praca sezonowa to zajęcie wykonywane przez część roku, związane z określoną porą roku, na które wpływ mają warunki atmosferyczne. Najwięcej ofert w Polsce dostępnych jest na początku lata. Taka praca może być wykonywana w różnym wymiarze: przez kilka godzin dziennie lub na cały etat.

Praca sezonowa może trwać nie dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Ich lista znajduje się w specjalnie stworzonym wykazie. Najczęściej oferty pracy sezonowej można znaleźć w następujących dziedzinach: rolnictwo, ogrodnictwo, hotelarstwo, gastronomia, rozrywka (praca przy organizacji festiwali, pokazów filmowych itp.).

Jakie pozwolenie trzeba uzyskać, aby podjąć pracę sezonową?

Aby rozpocząć pracę sezonową, w którejkolwiek z tych dziedzin, cudzoziemcy muszą uzyskać zezwolenie na pracę. Są jednak wyjątki. Obywatele Ukrainy mogą wykonywać prace sezonowe bez żadnych zezwoleń, a uproszczenie to dotyczy również obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji i Mołdawii.

W tym przypadku również nie ma potrzeby składania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Jedyną wymaganą formalnością jest powiadomienie urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca (niezależnie od tego, czy jest to umowa o pracę, czy umowa zlecenie) w ciągu 14 dni za pośrednictwem rządowej strony internetowej.

Rejestracja stosunku pracy

Podpisanie umowy z pracodawcą jest obowiązkowe, nawet jeśli pracownik będzie wypełniał powierzone mu obowiązki przez kilka dni. Sformalizowanie stosunku pracodawca-pracownik to konkretna gwarancja – w umowie są określone nie tylko zadania, ale także wynagrodzenie.

W Polsce przy pracy sezonowej najczęściej zawierane są następujące rodzaje umów:

  • Umowa o pracę na czas określony;
  • Umowa o dzieło;
  • Umowa zlecenia;
  • Umowa o pomocy przy zbiorach (nie może trwać dłużej niż 180 dni w roku kalendarzowym).

Jakie są wynagrodzenia w Polsce?

Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto. Jeśli planujesz rozpocząć pracę od 1 lipca 2023 roku, to płaca minimalna wyniesie 3600 zł, ponieważ polski rząd planuje podwyżkę.

W 2023 roku wzrosła również wysokość minimalnego wynagrodzenia za godzinę. Od 1 stycznia 2023 roku wynosi 22,80 zł brutto, a od 1 lipca będzie to 23,50 zł brutto.

Gdzie szukać pracy sezonowej w Polsce?

Pracy sezonowej w Polsce można szukać na następujących stronach internetowych:

  • Praca.gov.pl
  • Pracuj.pl
  • Olx.pl
  • Pl.jooble.org
  • Infopraca.pl

Trzeba pamiętać, aby przed podpisaniem umowy z pracodawcą omówić wszystkie jej szczegóły, a także dokładnie sprawdzić potencjalne miejsce zatrudnienia, np. zbierając na jego temat opinie.

Czytaj też:
Jak szybko znaleźć i zatrudnić najlepszych specjalistów w Polsce?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: biznes.gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom